דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

דרבוקה Darbuka

קוטל עשבים תרכיז רחיף להדברת עשבים רחבי-עלים בחיטה
מכיל: Florasulam 50 g/L, SC

דרבוקה

מידע כללי

דרבוקה הנו קוטל עשבים סיסטמי מקבוצת הסולפונליד טריאזול פירימידינים (מעכב ALS), נקלט דרך הנוף ומועבר בצמח לקדקודי הצמיחה הפעילים. כעבור 3-1 שבועות לאחר הריסוס, העשבים הרגישים מצהיבים, מפסיקים לצמוח וקודקוד הצמיחה מת. לקבלת הדברה יעילה יש לרסס את התכשיר על עשבים קטנים (עד 5 ס"מ גובה) במצב של צימוח נמרץ. הדברה מיטבית תתקבל כאשר הגידול סוגר על העשבים לאחר הריסוס. במקרה של עומד דליל יעילות ההדברה נפגעת. בתנאים של צימוח צפוף של הגידול, התרסיס לא יכסה את עלוות העשבים וזה עלול לפגום ביעילות הטיפול. הדברת העשבים ביישום מאוחר או על עשבים בעקת יובש או בעקת קרה תהיה איטית ועלולה רק לדכא את התפתחותם. להדברה יעילה רצוי שירד גשם אפקטיבי שירטיב את הקרקע לעומק 8-5 ס"מ בתוך חודש ממועד הריסוס. גשם היורד תוך 4 שעות מהריסוס עלול לפגום ביעילות הריסוס. אין לרסס ברוח. מנע רחף לגידולים שכנים. עשבים עמידים לתכשירי מעכבי ALS (קבוצה B) לא יודברו. כאשר יש חשש של אוכלוסיות עשבים בעלות רגישות מופחת לתכשיר, יש להשתמש בתכשיר אחר בעל מנגנון פעולה שונה. אין לרסס את התכשיר לאחר אמצע פברואר.

 

ניתן לרסס חיטה מגיל צעיר (3 עלים) ועד סוף ההפרקה בלבד. אין לרסס חיטה בתנאי עקה (יובש, קרה, עודפי מים או נזק מקוטלי עשבים). יש לרסס רק את הזנים הרשומים בתוויות. התכשיר שאריתי בקרקע, אך אינו יעיל כמונע הצצה. אין לשלב דרבוקה עם תכשיר אחר שמנגנון פעולתו משתייך לקבוצת B או לשלבו במתכונת הדברה עם תכשירים אחרים מקבוצת B. ניתן לרסס פעם אחת בעונה ולא לאחר אמצע פברואר.

מידע כללי

עשבים בעלי רגישות גבוהה לתכשיר

חלמית, תלתן, סביון, מצליבים, סלק מצוי, פרג אגסני, אסתר מרצעני, ספיח חמניות, מרור

עשבים בעלי רגישות בינונית לתכשיר

אשבל ערבי, גדילן, גרניום, עשנן, קדד א"י, דבקה, ברקן.