דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

דיאורקס Diurex

קוטל עשבים בררני למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בכותנה, מטע, הדרים, קנרס ושטחי בור.
מכיל: 800 גרם בליטר DIURON

דיאורקס

מידע כללי

דיאורקס מונע הצצתם של מינים רבים של עשבי בר חד-שנתיים. בין העשבים המודברים: עשבי קיץ כגון: מיני ירבוז (אמרנטוס), רגלת הגינה, סולאנום שחור ודגני קיץ כגון: אצבען מאדים, עוקצר, דוחנית השלחין, מיני זיפן, בת יבלית מיצרית, אלבסיני הודית, צינכורם, דוות ארם-צובא (קוצאב) הנובטת מזרעים, עשבי חורף כגון: מיני סוככיים, מיני מורכבים, כף אווז, מיני חפורית, מיני זון ועוד. להפעלת החומר לאחר הריסוס דרושה המטרה או גשם של 30 מ״ק/ד׳. למניעת נזק לגידול עוקב דרושים המטרה או גשם בכמות של 50-40 מ"ק/ד' לפחות.

מידע כללי

הערות לטיפול

מנע וחף של התרסיס לגידולים שכנים. דיאורקס עלול לפגוע בגידולי התרבות. אין לטפל בו אלא בגידולים המפורטים בתווית, ובאלה להקפיד להשתמש בו לפי ההוראות. אין לרסס בתנאי שרב, קרה או רוח. במקרה של הפיכת שטח כותנה שרוסס בדיאורקס אין לזרוע גידול אחר פרט לכותנה אלא כעבור 6 חודשים מיום הריסוס. במטע מטופל בדיאורקס אין לשנטע בטרם חלוף 4 חודשים מהטיפול. אין לטפל במינונים המומלצים יותר מפעמיים בשנה.