דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

דופלוזן Duplosan KV

קוטל עשבים הורמונלי סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים.
מכיל: 600 גרם בליטר mecoprop-p בצורת מלח.

דופלוזן

מידע כללי

דופלוזן kv  הנו קוטל עשבים הורמונלי, בררני לחיטה ולשיבולת שועל. החומר סיסטמי, פועל על הצמח דרך העלווה הירוקה, גורם לעיוותים והתקפלויות וחודר למערכת השורשים. עשבים מפותחים שלא נקטלו נשארים לעתים ירוקים, אך הם מעוותים ואינם ממשיכים לגדול. להדברת עשבים מיטבית רצוי שהגידול יהיה בעומד מלא ולא יהיה במצב עקה כגון יובש, עודפי מים, קרה, פגיעה מקוטלי עשבים, נזקי נמטודות ופגעים אחרים.

  העשבים הנפגעים עד שלב 4 עלים אמיתיים הם: עשנן, חמצה, אמיתה גדולה, מצליבים (כגון שלח, חרדל), צפרנית, דבקה, דרדר, זנב עקרב, חמנית, חמציץ, מקור החסידה, קחוון, מרגנית.

העשבים הנפגעים עד 2 עלים אמיתיים: אמיך קוצני, ברקן, גדילן, חלמית, חרצית, נזמית, סלק בר, קטניות, חבלבל, קדד, חנק, נוריות, טוריים.

מידע כללי

הערות לטיפול

מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים מאחר שאלה עלולים להיפגע מהחומר. ניתן לרסס בדופלוזן בכל שעות היום, בתנאי שלא תהיה רוח. רצוי לרסס כשהעשבים בשלב צעיר עד 2־3 עלים אמיתיים. אין לרסס בזמן עקה כגון יובש, קרה או חמסין.