דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

פוקוס אולטרה Focus Ultra

קוטל עשבים להדברה בררנית של עשבים דגניים חד-שנתיים ורב-שנתיים לאחר הצצתם.
מכיל: 100 גרם בליטר Cycloxydim ו- 300 גרם בליטר משטח

פוקוס אולטרא

מידע כללי

פוקוס אולטרא קוטל עשבים דגניים לאחר הצצתם, התכשיר בררני לגידולים רחבי-עלים. החומר מועבר בצורה סיסטמית מהעלים לנקודות הצימוח. להדברה יעילה של העשבים הדגניים רצוי שהם יהיו בשלב של צימוח ירוק ורענן, לפני הפריחה. לתכשיר אין פעילות שאריתית לכן לא ייפגעו עשבים שטרם הציצו בעת הטיפול או טרם פתחו נוף מספיק לקליטת החומר. סימני פגיעה בעשבים ייראו תוך 3-2 שבועות לאחר היישום בהתאם לסוג הדגן, גילו ותנאי הגידול.

מידע כללי

הערות לטיפול

על שטח שקיבל טיפול בפוקוס אולטרא ניתן לזרוע גידולים דגניים רק החל מ-30 יום לאחר הטיפול.  מנע רחף של תרסיס לגידולים שכנים.  אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע, או מנזק מקוטלי עשבים ועוד.

עמידות

במספר מקומות בארץ התגלו אוכלוסיות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מנגנון פעולה מעקבי ACCase  (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, צריך להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מנגנון פעולה אחר. מכוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן ו/או המשווק לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת.