דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

גליגן Galigan

קוטל עשבים בררני מונע הצצה ומדביר עשבים קיימים בהדרים, במטעים, בירקות, בגידולי שדה, בצמחי נוי ובהכנת שטחים.
מכיל: 240 גרם בליטר oxyfluorfen

גליגן

מידע כללי

גליגן המופעל מהסתיו ועד האביב בהמטרה או בגשם ימנע את הצצת העשבים הבאים לתקופה ממושכת בהתאם לעונה ולמינון ויקטול בריסוס את אותם העשבים שגובהם עד 10 ס"מ (למעט הדגניים שרק הצצתם תימנע):

רחבי עלים - חלבלוב קעור, ענבי שועל, אבוטילון, חבלבל (מזרעים), לכיד, דטורה, חלמית, מעוג, ירבוזים, רגלה, לשישית הצבעים, ארכובית, בר-גביע, מרור הגינה, מצליבים (למעט שחליל שרוע), סביון, אמיך קוצני, נזמית, סרפד, ברקן, עשנן וגדילן. השיבוש בחבלבל ובירבוז שרוע יימנע לתקופה קצרה. סוככיים ייצרבו ונביטם תימנע לתקופה קצרה. צמחי קייצת אינם נצרבים ונביטתם אינה נמנעת ע״י טיפול בגליגן.

דגניים - שיבולת שועל, חפורית, דוחנית השלחין ואצבען מאדים.

מידע כללי

לקראת הטיפול למניעת הצצה

רסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עיבוד השטח לאחר הריסוס יפחית את פעילות התכשיר במניעת הצצה. טמפרטורות גבוהות יקצרו את משך פעולת מניעת ההצצה של התכשיר. היווצרות בקיעים בקרקע מטופלת בגליגן תאפשר הצצת עשבים.

הפעלת התכשיר

גליגן ימנע הצצת עשבים לאחר שיופעל ע״י גשם או המטרה בשיעור 10 מ"מ לפחות. יש להפעילו בקיץ לא יאוחר מ-7 ימים ובחורף לא יאוחר משבועיים לאחר הריסוס.

הערות לטיפול

אין לרסס גליגן בחממות ובמבנים סגורים. אין לרסס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, נזקי קרה, חוסר אוורור קרקע, נזק מקוטלי עשבים ועוד. גליגן צורב צמחים. הימנע מרחף לגידולים שכנים וצמחי תרבות.