דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

גלובוס GLOBUS

קוטל עשבים לא בררני הקוטל במגע עשבים רחבי עלים ודגניים חד- שנתיים ורב שנתיים במטעים ולהקמלת העלווה בתפוחי אדמה.
מכיל: glufosinate 200 gr/L, SL

globus_big.png

מידע כללי

התכשיר נקלט ע"י העלווה וגבעולי העשבים, אינו נע בתוך הצמח ולכן דרוש כיסוי מלא של העשבים המודברים בתרסיס. התכשיר אינו נקלט ע"י השורשים. התכשיר אינו קוטל עשבים  שאריתי, אינו מונע הצצת עשבים ואין כל מגבלה ביישומו לגידולים עוקבים.

מידע כללי

הערות לטיפול

להדברת עשבים רב-שנתיים מרססים לפני או במשך הפריחה. להדברת עשבים חד-שנתיים מרססים בגמר הצצתם. ההדברה מושגת לאחר 10-7 ימים בהתאם לתנאי מזג האוויר וחיוניות העשבים. בתנאי טמפרטורות גבוהות ניתן לצפות לפעילות מהירה יותר. אין לטפל כאשר הטמפרטורות נמוכות מ 10°C  גשם היורד תוך 6 שעות מהריסוס או המטרה תוך 48 שעות מהריסוס עלולים לפגום ביעילות הטיפול. אין לרסס ברוח או בתנאי שרב. רחף התכשיר עלול לפגוע בגידולים שכנים ובמיוחד בעצים גלעיניים. מנע ריסוס על עלוות הגידול ועל גזעים לא מעוצים.

בהקמלת הנוף בתפוחי אדמה – אין לרסס על עלווה רטובה. אין לרסס בשדות המיועדים לייצור זרעים.

במטעים – ניתן לרסס מהנטיעה.

בהכנת שטחים – יש להמתין 3 ימים ממועד הריסוס לפני זריעה או שתילה.

העשבים המודברים

אמיך,  ארכובית שבטבטית, אספסת, בן חיטה, ברומית, גדילן מצוי, גומא הפקעים, גרניון, דורת ארם צובא (קוצאב), הגא, זיפן, חבלבל השדה, חלבלוב קעור, חלבלוב פושט, חילף החולות, חלמית מצרית (חלמית - הדברה חלקית), חפורית מצויה, חפורית מוזרה, חסת המצפן, חרדל, טוריים, ינבוט השדה, יבלית, ירבוז לבן, ירבוז מופשל, ירבוז עדין, ירבוז פלמרי, ירבוז שרוע, ירוקת החמור, כוכבית, כף אווז, מרור הגינות, מצליבים, נזמית לופתת, סלק בר, ספיח אבטיח, סביון, נירית הקמה, סולנום זיתני, סולנום שחור, עוקץ העקרב, פספלון דו טורי, קוטב מצוי, קורטם, קייצת קנדית, קיקיון,  רגלת הגינה, שעורת העכבר, שיבולת שועל, תולענית דוקרנית.