דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

גלייפוגן Glyphogan

קוטל עשבים כללי
מכיל: 480 גרם בליטר מלח אזופרופיל אמין של גלייפוסט, מתאים ל-360 גרם בליטר אקוויולנט-חומצה.
Glyphosate: N-(phosphonomethyl) glycine

גלייפוגן Glyphogan

מידע כללי

גלייפוגן הנו קוטל עשבים סיסטמי לא בררני להדברת עשבים קיימים. התכשיר נקלט ע״י העלווה הירוקה ומובל כלפי מטה גם לחלקים התת-קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים. כדי לקבל הדברה מרבית צריך לרסס על צמחים ירוקים רעננים. בעשבים רב-שנתיים המתפתחים מאיברי ריבוי תת-קרקעיים, צריך להמתין בטיפול עד שהצימוח יפרוץ מהם ולהימנע מעיבוד קרקע או כיסוח עלווה לפני הטיפול. פעילות גלייפוגן איטית, תוצאות ניתן לצפות תוך 6-2 שבועות מהריסוס, בהתאם לסוג העשבייה ומועד הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב-שנתיים צריך להימנע מעיבוד הקרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס.

מידע כללי

הערות לטיפול

הערות לטיפול: אין לרסס ברוח. מנע הגעת תרסיס או רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות ולגזעי עצים בלתי מעוצים ולכל צמחייה רצויה, בריכות דגים ומקורות מים. אין לרסס בגלייפוגן בזמן  הפעלת ההשקיה בטפטוף. גשמים עזים לאחר ריסוס בגלייפוגן עלולים להחדיר את החומר למערכת השורשים ולגרום לנזקים בגידול. מנע האבסת בעלי חיים וכניסתם לשטח מרוסס תוך 14 יום מהריסוס. גלייפוגן תוקף מתכות למעט פלדת אל-חלד, השתמש רק במרססים בעלי מכלים העשויים מחומרים סינתטיים או מפלדת אל-חלד. אין להשתמש במכל עשוי מברזל.

העשבים המודברים

גלייפוגן מדביר את מרבית העשבים הקיימים למעט נזמית, סרפד, חלמית מפותחת, ינבוט והגא.

הוראות השימוש

כללי- לקבלת הדברה מיטבית של העשבים, הימנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס. גשם היורד תוך שעה לאחר הריסוס מפחית מיעילות הטיפול. אבק המכסה את העשבים מפחית מיעילות הריסוס. בעונת החורף (בטמפרטורה נמוכה), פעילות גלייפוגן על עשבים רב-שנתיים אינה מספקת. אין לרסס בתנאי עקה לצמח (חמסין, יובש או קרה).

משטח: הוספת משטח לתרסיס דרושה רק במינוני גלייפוגן נמוכים: 100 או 150 סמ"ק לדונם. מומלץ להשתמש במשטח נוניוני כגון משטח  DX בריכוז 0.5% מנפח התרסיס.

נפח התרסיס: יעילות הדברה מרבית מושגת על ידי גלייפוגן בנפח נמוך, להדברת עשבים רב-שנתיים מפותחים ובשטחים לא חקלאיים מרססים בנפחים רגילים-ראה טבלאות.

הציוד וכיולו: בריסוס מהקרקע, משתמשים במרסס המצויד במוט ריסוס (לא במפוח) עם פומיות קוניות (״קון ג׳ט״) X3 עד X6 בהתאם לנפח התרסיס הרצוי או עם פומיות מניפה (טי-ג׳ט). המסננים במערכת ובפומיות יהיו של 50 מש. צריך לכייל  את המרסס לפני הריסוס לקבלת המינון ונפח התרסיס הרצויים. מרססים בלחץ נמוך של 30-20 ליברות לאינטש מרובע. למניעת רחף רסס רק בשעות ללא רוח.

אופן הכנת התרסיס: בריסוס גלייפוגן בלבד מלא תכילה  את מכל המרסס בכמות המים הדרושה, הפעיל את המערבל ושפוך את כמות הגלייפוגן הדרושה  למכל המרסס תוך בחישה מתמדת. בשילובים עם תכשירים אחרים, מלא תכילה במכל המרסס את מחיצית המים הדרושה, הוסף את התכשיר הנוסף ומשלימים את כמות המים הנחוצה ובסוף הוסף את הגלייפוגן תוך ערבול מתמיד. משטחים מוסיפים בסוף המילוי למניעת קצף. שים לב: אין להפסיק את פעולת המערבל משך כל תקופת המילוי ועד להרקת המכל.