דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

ליאופרד Leopard

קוטל עשבים דגניים בררני
מכיל: 100gr/L quizalofop-p-ethyl

ליאופרד

מידע כללי

ליאופרד הנו קוטל עשבים סיסטמי, בררני לגידולים רחבי עלים, המיועד להדברת דגניים חד ורב-שנתיים רבים לאחר הצצתם. ליאופרד נקלט בעיקר דרך העלווה. מספר ימים לאחר הריסוס נעצר צימוח הדגן, העלווה מצהיבה ולאחר מכן מתייבשת. סימני הפגיעה בעשבים ייראו תוך 4-2 שבועות ממועד הריסוס בהתאם למין העשב, גילו ותנאי האקלים.

מידע כללי

מועד הטיפול

ניתן לרסס את הגידולים המורשים בכל שלבי התפתחותם כל עוד העשבייה נמצאת בשלב מתאים להדברה ולא מכוסה על ידי הגידול. כדי לקבל הדברה מרבית יש לרסס על צמחים ירוקים ורעננים. אין לרסס גידול הנמצא בעקה (חמסין, יובש,קרה, פגיעה מקוטלי עשבים או כל גורם אחר). רצוי לרסס עשבים חד-שנתיים בשלב של 4-3 עלים עד תחילת הסתעפות, דורת ארם-צובא עד גובה 40 ס"מ ויבלית בגודל עד 15 ס"מ. להדברת עשבים מפותחים יותר יידרש המינון הגבוה. צריך לרסס את העשבים לפני פריחתם. עשבים דגניים שטרם נבטו בעת הריסוס לא יודברו.

הערות לטיפול

יש לשמור על מרווח של לפחות 3 ימים בין הריסוס בליאופרד וריסוס כל קוטל עשבים אחר. לקבלת הדברה יעילה של העשבים הימנע מהשקיה בהמטרה ורצוי שלא ירד גשם במשך 6 שעות מהריסוס.

אל תרסס ברוח ומנע כל רחף לגידולים שכנים או לצמחים דגניים סמוכים.

עמידות

במספר מקומות בארץ התגלו אוכלוסיות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מנגנון פעולה מעקבי ACCase  (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, צריך להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מנגנון פעולה אחר. מכוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן ו/או המשווק לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת.

גידולים עוקבים

בשדה שטופל בליאופרד אסור לזרוע גידולים רחבי עלים (פרט לאילו המורשים בתווית זאת) לפני חלוף 4 שבועות מהריסוס, ואין לזרוע גידולים דגניים לפני חלוף 6 שבועות מהריסוס.