דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

לינורקס Linurex

קוטל עשבים בררני בתפוח אדמה ובגזר.
מכיל: 500 גרם בליטר LINURON

לינורקס

מידע כללי

לינורקס הינו קוטל עשבים שאריתי המונע הצצתם של עשבים חד-שנתיים וקוטל במגע עשבים חד-שנתיים עד לגובה של 8-5 ס"מ (אינו מונע ואינו מדביר קייצת, זון וסוככיים).

 

מידע כללי

הוראות שימוש

לינורקס מתאים להדברה בררנית של עשבים לפני הצצתם, ובמקרים מסוימים מתאים גם להדברת עשבים קיימים, לכן ניתן להשתמש בתכשיר על שטח נקי מעשבייה או על שטח שבו החלה כבר הצצת עשבים.

הפעלת התכשיר

התכשיר ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו ע״י גשם (לפחות 20 מ"מ) או המטרה של 20 - 30 מ״ק/ד.

יש להפעילו לא יאוחר מ-8 ימים לאחר הריסוס. לקטילת עשבייה קיימת יש לדחות את מתן ההשקיה עד חלוף 48 שעות מהריסוס.