דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

מגלן Maglan

קוטל עשבים בררני בגידולים: בקיה, חמצה, אספסת, חסה עלים, מטעים ויער
מכיל: propyzamide 400 g/L, SC

מגלן

מידע כללי

מגלן מדביר ולאחר הפעלתו מונע הצצה של נבטים של עשבים דגניים חד-שנתיים. במינונים גבוהים ימנע גם הצצה של: עשנן, חלמית, כף אווז, סרפד ומצליבים. התכשיר מדביר עשבים רגישים לאחר קליטתו דרך מערכת השורשים, לכן רטיבות נאותה בבית השורשים הכרחית. היישום בחורף בלבד. פעילות החומר נפגמת בטמפרטורות מעל 28°C. עיבוד שטחי לא מבטל את פעילות החומר.

               

מידע כללי

הערות לטיפול

אין לרסס ברוח. מנע רחף לגידולים שכנים. אין לרסס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום, נזקי קרה, חוסר אוורור קרקע, נזק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרעות ואין לקצור על השטח המרוסס ממועד הריסוס ועד חלוף 60 יום ממועד הפעלת התכשיר ע"י גשם או המטרה.

הפעלה

למניעת הצצה יש להפעיל את התכשיר בגשם או המטרה של 20 מ"מ לפחות. הריסוס יעיל אם יופעל תוך 30 יום מריסוסו. הטיפול ידביר עשבים קיימים  רגישים רק בתנאים של רטיבות נאותה בבית השורשים