דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

מוניטור Monitor

קוטל עשבים להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים בחיטה, להדברת עלקת ועשבים נוספים בעגבנייה ולהדברת גומא הפקעים בדשא.
מכיל: Sulfosulfuron 75%

מוניטור

מידע כללי

מוניטור הינו קוטל עשבים סיסטמי מקבוצת הסולפוניל אוריאה (מעכב ALS), נקלט דרך הנוף והשורשים ומועבר בצמח לקודקודי הצמיחה הפעילים.  עשבים שרגישותם לחומר חלקית  נשארים מעוכבים ואינם מתחרים בגידול. מוניטור עובר פירוק מטבולי מהיר בצמחים שאינם רגישים לו.

פעילות מירבית של מוניטור מתקבלת כאשר העשבים המודברים ימצאו בשלב של עד 4 עלים. גומא הפקעים נפגע בכל השלבים. גשם היורד לאחר 4 שעות מהריסוס על נוף העשבים, אינו פוגם בפעילות החומר.

 

מידע כללי

הוראות השימוש

אל תרסס בתנאי רוח ומנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. אין לרסס מוניטור באזור בית השורשים של עצים, שיחים וצמחי נוי אחרים.

תנאים הדרושים לפעילות מיטבית של מוניטור ובטיחות לגידול

לקבלת פעילות דרך הקרקע דרושה הפעלה של המטרה (25 – 30 מ"ק/ד') או גשם.

הגידול והעשבים צריכים להיות במצב צימוח תקין ונמרץ. חוסר משקעים לפני או אחרי הטיפול עלול לפגום ביעילות ההדברה.

להדברת עשבים מיטבית, הגידול צריך להיות בעומד מלא ולא במצב עקה (כמפורט באזהרות לעיל).

מוניטור הינו חומר שאריתי בקרקע – ראה מגבלות לגידולים עוקבים בהמשך.