דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

פרומטרקס Prometrex

קוטל עשבים למניעת הצצת עשבים חד-שנתיים ולהדברת עשבים קיימים בגידולים שונים.
מכיל: 500 גרם בליטר Prometryn

פרומטרקס

מידע כללי

פרומטרקס הינו קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים, המונע הצצת מינים רבים של עשבים חד-שנתיים וקוטל עשבים קיימים בגובה 10-5 ס"מ כגון: ענבי שועל, בוען, קייצת, ירבוזים (למעט ירבוזים עמידים), סלקיים, אבוטילון, דטורה, מצליבים, מיני קטניות ועוד. ישנם גם עשבים שפיתחו עמידות לטריאזינים. להדברת העשבים אלו (במניעת הצצה או בקטילת מגע) צריך לשלב פרומטרקס עם תכשיר מתאים המורשה לגידול. פרומטרקס מיועד לטיפול קדם הצצה בלבד ב פטרוסלינון ושמיר ולטיפול קדם הצצה או לאחר הצצה במשתלות כרפס וטיפול קדם הצצה ולאחר הצצה ב גזר וכרפס שתול.

מידע כללי

השקיה לאחר הטיפול

לשם הפעלת התכשיר דרוש גשם או המטרה בכמות של 40-20 מ"מ. כשהטיפול ניתן במגמה להדביר עשבים קיימים צריך לדחות את ההמטרה עד חלוף 48 שעות מהטיפול. הימנע מרחף לגידולים שכנים.