דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

רייסר Racer

להדברת עשבים בגזר, חמצה, חמניות, פטרוזיליה, כוסברה, כותנה, שמיר ובטטה.
מכיל: 250 ג'/ל' FLUROCHLORIDONE

רייסר

מידע כללי

החומר הפעיל של הרייסר נקלט ע"י שורשים, ניצרונים וגבעולים ומונע יצירת קרטואנידים שמגנים על הכלורופיל. עשבים רגישים נקטלים לפני הצצתם או הם נובטים מולבנים ונקטלים במהירות.

מידע כללי

הערות לטיפול

אין לרסס רייסר בצמוד לגידולים רחבי-עלים - מפני שרחף או אדי הרייסר עלולים לפגוע בהם. הגידולים הרגישים הם: סלק, כרוביים ועלווה צעירה של כרמים ועצי פרי נשירים.

בהתאם לרטיבות הקרקע, כמות החומר האורגני וסוג הקרקע, רייסר ימנע הצצת עשבים רגישים במשך מספר חודשים. רייסר אינו קוטל עשבים לאחר הצצתם. הריסוס ברייסר יינתן על שטח נקי מעשבים. ייתכן הלבנה בעלים הראשונים של הגידול שלא פוגע בהתפתחות הגידול או ביבול.

העשבים המודברים

לאחר הפעלתו רייסר פועל כמונע הצצה על העשבים הבאים: ברקן, גדילן, חסת מצפן, לכיד, מרור הגינה, סביון, ציפורני-החתול, קורטם, טוריים, חרדל, שלח, עוקץ-העקרב, ירבוז מופשל, ירבוז שרוע, סולנום שחור, חלמית, כף-אווז, רגילת הגינה, זנב העקרב, בקיה.

הדברה בינונית: בר-גביע, קדד, קוטב, לשישית הצבעים.

הפעלת התכשיר

סמוך לאחר הריסוס מפעילים את הרייסר בהמטרה של 30-10 מ"מ. קלטור לאחר יישום התכשיר יפחית את יעילות הטיפול.