דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

סטרייק Strike

קוטל עשבים לקטילת עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים במטעים וצדי דרכים ולמניעת הצצת עשבים חד-שנתיים בבוטנים
מכיל: 50% Flumioxazin
תכולה: 5 X 200 גרם שקיות מסיסות...

סטרייק

מידע כללי

סטרייק הינו קוטל עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים, שבשילוב עם ראונדאפ משפר את קטילת העשבים קשי ההדברה ומתקבלת פעילות קטילה מהירה ויעילה. סטרייק נקלט במהירות ע"י העלווה הירוקה וגורם להחמה, נבילה והתייבשות מהירה של הצמח. ניתן להבחין בסימפטומים תוך 1 - 3 ימים לאחר הריסוס. מנגנון הפעולה של סטרייק הוא על ידי עיכוב האנזים פרוטופורפירינוגן אוקסידז Protox=PPO)). סטרייק פועל בנוכחות אור וחמצן.

לאחר הפעלתו, סטרייק מונע הצצת עשבים חד-שנתיים באגוזי אדמה כמפורט בטבלת השימוש.

מידע כללי

הערות לטיפול

השילוב של סטרייק וראונדאפ קוטל מגוון רחב מאוד של עשבים ח"ש ור"ש, גם מינים שאינם נקטלים ביעילות ע"י ראונדאפ לבד. 

כדי לקבל הדברה מיטבית, צריך לרסס על צמחים ירוקים רעננים. בעשבים ר"ש המפותחים מאברי ריבוי תת קרקעיים, צריך להמתין בטיפול עד שהצימוח יפרוץ מהם ולהימנע מעיבוד קרקע  או כיסוח עלווה לפני הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב שנתיים  צריך להימנע מעיבוד קרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס. לקבלת הדברה יעילה של עשבים צריך להימנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס.

מנע הגעת תרסיס או רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות, לגזעי עצים שטרם השתעמו ולכל צמחייה רצויה, מאחר שנזק חמור עלול להיגרם להם. למניעת רחף רסס רק בשעות ללא רוח.

בריסוס בתערובת של סטרייק וראונדאפ, נהג לפי כל ההוראות ואמצעי הזהירות בתווית הראונדאפ. אין סכנה מפגיעת התרסיס בגזעי עצים מעוצים, המנע מכיסוי של תרסיס בענפים של עצי פרי וגפן.

ח"ש מודברים

דגניים ורחבי עלים שונים כולל חלמית, מעוג, נזמית, סרפד, מרקולית, סוככיים ומצליבים.

ר"ש מודברים

דגניים, גומא הפקעים, סולנום זיתני, אספרגוס החורש, חבלבל השדה, לוף, לופית חנק מחודד, ארויה משיינית וכותלית יהודה.