דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

טרבוטרקס Terbutrex

קוטל עשבים למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בגידולי שדה שונים.
מכיל: 500 גרם/ליטר terbutryn

טרבוטרקס

מידע כללי

טרבוטרקס הינו קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים המונע הצצתם של מרבית העשבים החד-שנתיים חוץ מאשר דגני קיץ, שיבולת שועל, זון, בר גביע ולשישית. ישנם גם עשבים שפיתחו עמידות לטריאזינים. להדברת העשבים אלו (במניעת הצצה או בקטילת מגע) צריך לשלב לטרבוטרקס תכשיר מתאים המורשה לגידול. טרבוטרקס קוטל עשבים קיימים עד גובה 5 ס"מ במינונים הניתנים בגידולים  חד-שנתיים.

מידע כללי

הערות לטיפול

אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. מנע רחף תרסיס לגידולים שכנים ולנוף עצים מטופלים.

הפעלת התכשיר

הפעלת החומר תיעשה ע״י גשם או המטרה בכמות של 40-20 מ"מ. צריך להפעיל את החומר לא יאוחר מ-7 ימים לאחר הריסוס, עד להפעלתו לא ימנע החומר הצצת עשבים.