דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

טומהוק Tomahawk

קוטל עשבים סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס לאחר הצצתם.
מכיל: FLUROXYPYR 200 g/L (as meptylheptyl ester 288 g/L)

טומהוק

מידע כללי

מנגנון הפעולה של טומהוק דומה לקוטלי עשבים הורמונליים. הנזק לעשבים מתבטא בעוותים ובהתקפלויות של העלים והצימוח הצעיר. התכשיר נקלט בעלווה הירוקה וחודר גם למערכת השורשים. העשבים הרגישים הם מיני עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים קשי הדברה כמפורט בטבלת הוראות השימוש.

מידע כללי

הוראות השימוש:

נפח התרסיס במטעים, חוחובה, תירס ודשא 30-20 לי/די; בהכנת שטחים 20-10 לי/די. בשטחי בור 50-30 ל׳/ד׳.

הערות לטיפול

אין לזרוע או לשתול כל גידול לאחר ריסוס בטומהוק במשך 3 חודשים ממועד היישום, והשטח קיבל השקיה בהמטרה כחודש לפני הזריעה או השתילה. ניתן לרסס בטומהוק בכל שעות היום.  מנע ממגע התרסיס בעלוות עצי הפרי.  הימנע מרחף התרסיס לגידולים שכנים העלולים להיפגע מפעילות החומר.  החומר חודר לעשב דרך העלווה הירוקה לכן צרך לרסס על צמחים רעננים. רצוי לרסס לאחר ההשקיה. אין להשתמש בטומהוק נזמן ההשקיה או כאשר יש מים עומדים בשטח.  אין לרסס ברוח.  אין לרסס טומהוק כאשר הגידולים או העשבים נמצאים בתנאי עקה (כגון יובש, שרב, עודפי מים, קרה, פגיעה מקוטלי עשבים וכף).

שילובים

ניתן לשלב טומהוק עם ראונדאפ/גליפוגן במועדי הטיפול המוזכרים בהוראות השימוש, כפוף לרישויים בגידולים הנ״ל. השילוב של טומהוק עם ראונדאפ משפר את הדברת גומא הפקעים (סעידה).