דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

חוטי אל עש + Al Ash

נדיפיות לבלבול זכרי עש התפוח
תכולה: כל נדיפית מכילה 120 מ"ג codlemone-E8, E10-12:OH

אל עש

מידע כללי

כללי:  החוטים מגדפים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות, ע״י כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית עש התפוח. משך פעילות הנדיפיות  120-100 יום.

מידע כללי

מועד הטיפול

למניעת הזדווגות החל מהדור הראשון יש לתלות את החוטים לפני לכידת עש התפוח הראשון באחת ממלכודות הניטור.

הערות לטיפול

  • אין להשתמש בחוטי אל-עש בחלקות  אשר בהן הייתה נגיעות רבה בעש התפוח (מעל 10%) בעונה הקודמת.
  • במטע המצוי במדרון ששיפועו עד 30%, צריך להציב שורה של חוטי אל-עש מחוץ לקצהו הגבוה של המטע, כ-5 מטרים לפני העצים הראשונים.
  • לא מומלץ להשתמש בחוטי אל-עש במטע הנטוע במדרון מעל 30% ובעצים גבוהים (מעל 4.5 מטרים).
  • אין לטפל בחוטי אל-עש בחלקות קצרות או צרות או קטנות מ-50 דונם.
  • אין לטפל בחוטי אל-עש בחלקות שבשכנותן (במרחק קטן מ-300 מטר) מצויים פונדקאים של עש התפוח שלא מבצעים בהם הדברה סדירה של העש, באשר אלה עלולים להוות מקור לאילוח בנקבות מופרות.

 

שיטות התלייה

תלה בגידול מחוץ לקרינה ישירה של השמש. קושרים את החוטים היטב אל ענף בגובה ידם המורמת של הקושרים - רצוי בגובה כ-2 מטרים. מציבים את החוטים באופן אחיד ע"פ כל המטע, להוציא עצי השוליים, בהם מציבים חוטים בכמות כפולה.

ניטור

במטע המיועד לטיפול בחוטי אל-עש יש להציב מלכודות פרומון לניטור לפני תליית החוטים. במשך כל תקופת פעילות החוטים צריכה הלכידה במלכודת הניטור להיות אפס. תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת גמר פעילות החוטים. לצורך בקרה על יעילות פעולת החוטים בדיכוי הנגיעות יש לבדוק פירות לגבי נגיעות בעש, כמו-כן יש צורך בניטור לגבי נגיעות אפשרית בפגעים אחרים.