דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

בז Baz

קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה חדש. פעיל על זחלים של עשי לילה ותריפס בגידולים שונים. פועל כרעל קיבה ומגע. אינו סיסטמי ואינו קוטל ביצים.
מכיל: 500 גרם בליטר Pyridalyl...

Baz

Description teat

מידע כללי

בז קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה חדש, פעיל על זחלים של עשי לילה.
בז פועל כרעל קיבה ומגע, אינו סיסטמי ואינו קוטל ביצים.

מידע כללי

הוראות שימוש

כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרסס יותר משני ריסוסים בעונה. גשם היורד שעה לאחר הריסוס לא יפגע ביעילות הטיפול. אין לרסס צמחים בעקה. אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין, קרה וכדומה). התכשיר לא רעיל לדבורים ולדבורי בומבוס