דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

דפנדר Defender

קוטל אקריות בעל מנגנון פעולה חדש ומשך הדברה ארוך. התכשיר מדביר אקריות מכל הדרגות ומתאים לשימוש בהדברה משולבת.
מכיל: 215 גרם בליטר cyflumetofen

Defender

מידע כללי

דפנדר בעל מנגנון פעולה חדש ומשך הדברה ארוך. התכשיר מדביר אקריות מכל הדרגות ומתאים לשימוש בהדברה משולבת.

מידע כללי

רעילות לדבורים

התכשיר לא רעיל לדבורי הדבש ולדבורי בומבוס.

אויבים טבעיים

לדיפנדר רעילות נמוכה לאקריות טורפות ולחרקים מועילים

 ) Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus pyri, Orius strigicollis, Aphidius colemani, Encarsia formosa, Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris),

A. californicus, A. womersleyi)

ולכן מתאים לריסוס בתוכנית הדברה משולבת.

הוראות השימוש

כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש  לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרסס יותר מפעם אחת בעונה. התכשיר לא סיסטמי - דאג לכיסוי מושלם של העלווה בתרסיס. צריך להשתמש בנפח תרסיס מתאים להתפתחות הגידול ותנאי הריסוס. צריך לרסס בתחילת הנגיעות באקריות.

אין לרסס צמחים בעקה. אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין, קרה וכדומה).