דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

דוריבו DURIVO SC

קוטל חרקים להדברת חרקים בגידולי שדה, ירקות, מטעים, כותנה, גפן והדרים - תרכיז רחיף
מכיל: Chlorantraniliprole 100 g/L + Thiamethoxam 200 g/L

Durivo 300SC 1L big.png

מידע כללי

דוריבו 300 ת"ר הינו קוטל חרקים טרנסלמינרי להדברת זחלי עשים וחרקים מוצצים. דוריבו מכיל חומר להדברת חרקים מוצצים ,Thiamethoxam) קבוצה A4 – ניאוניקוטינואידים ) וחומר להדברת זחלי עשים, Chlorantraniliprole) קבוצה 28  (Antranilic  Diamides , המשתק את החרק ע"י הפרעת פעולת קולטני Ryanodine שבתאי השריר בחרק. החרק ימות תוך מספר ימים אך הנזק נפסק מיידית. מספר סוגי חרקים (כמו למשל כנימת עש הטבק) פיתחו עמידות לתכשירים מקבוצת הניאוניקוטינואידים. דוריבו לא ידביר מזיקים אלה.

אין ליישם תכשיר זה בשיטת הכמיגציה.

מידע כללי

רעיל לדבורים

רעיל לדבורים, אויבים טבעיים ודבורי בומבוס בריסוס ישיר. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

ממשק מניעת עמידות

למניעת  התפתחות  עמידות  מצד המזיקים יש לרסס דוריבו לחילופין עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה ולהשתמש בשיטות הדברה אלטרנטיביות. בכל מקרה אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים בעונה בדוריבו או בחומרים אחרים המכילים חומר פעיל מקבוצה ,28 בעלי אותו מנגנון פעולה.

טבלת הוראות שימוש

עמידות חרקים לחומרים הפעילים שב"דוריבו" עלולה להופיע. לפיכך אין לרסס בתכשיר יותר מ2- ריסוסים רצופים ולא יותר מ2- ריסוסים בעונת גידול, ולהחליף עם חומרים בעלי מנגנון פעולה שונה. קיים חשש לעמידות אצל ציקדות ירוקות לתכשירים מקבוצת הניאוניקוטינואידים, ובתוכם ,Thiamethoxam שבתכשיר דוריבו. לפיכך, בכל מקרה של הדברה בלתי מספקת של ציקדות, יש לחזור ולרסס בתכשיר/ים בעלי מנגנון פעולה שונה.