דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

חוטי אשכול פלוס Eshkol Ropes Plus

נדיפיות פרומון לבלבול זכרי עש האשכול
תכולה: כל נדיפית מכילה לפחות 290 מ"ג E,Z-7,9-dodecadienylacetate

ESHKOL ROPES PLUS BIG 042021.png

מידע כללי

החוטים מנדפים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות, ע״י כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית עש האשכול. משך פעילות הנדיפיות 100 יום.

מידע כללי

מועד הטיפול

למניעת הזדווגות החל מהדור הראשון יש לתלות את החוטים לפני לכידת עש האשכול הראשון באחת ממלכודות הניטור.

שיטות התלייה

תלה בגידול מחוץ לקרינה ישירה של השמש. קושרים את החוטים על ענף בגובה ידם של הקושרים. מציבים את החוטים באופן אחיד על פני כל הכרם, להוציא גפני השוליים, בהם מציבים חוטים בכמות כפולה.

הערה:

יש לקשור בצורה רופפת  ולהקפיד לא לשבור את החוט.

 

הערות לטיפול

  • אין להשתמש בחוטי אשכול בחלקות, אשר בהן הייתה נגיעות רבה בעש האשכול (מעל 10%) בעונה הקודמת.
  • בכרם המצוי במדרון ששיפועו עד 30%, צריך להציב שורה של חוטי אשכול מחוץ לקצהו הגבוה של הכרם, כ-5 מטרים לפני הגפנים הראשונים.
  • לא מומלץ להשתמש בחוטי אשכול בכרם הנטוע במדרון מעל 30%.
  • אין לטפל בחוטי אשכול בחלקות קצרות או צרות או בשטח מטופל קטן מ-50 דונם.
  • אין לטפל בחוטי אשכול בחלקות שבשכנותן (במרחק קטן מ-300 מטר) מצויים פונדקאים של עש האשכול שלא מבצעים בהם הדברה סדירה של העש, כאשר אלה עלולים להוות מקור לאילוח בנקבות מופרות.
  • מכיוון שהפרומון כבד יותר מהאוויר יש לו נטייה לשקוע לכיוון הקרקע. באזורים  תלולים ליד כבישים מהירים ייתכן קושי של שמירת ריכוז הפרומון באוויר.  משך הפעילות  של החוט מתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות. במקרים כאלה ובכל תנאי שטח בעייתיים אחרים, נא לפנות  לנציג החברה לייעוץ.

ניטור

בגפן המיועד לטיפול בחוטי אשכול יש להציב מלכודות פרומון לניטור לפני תליית החוטים.

במשך כל תקופת פעילות החוטים צריכה הלכידה במלכודת הניטור להיות אפס.

לצורך בקרה על יעילות פעולת החוטים בדיכוי הנגיעות יש לבדוק אשכולות לגבי נגיעות בעש, כמו-כן יש צורך בניטור לגבי נגיעות אפשרית בפגעים אחרים. מייד עם גלוי הנגיעות בעש האשכול, צריך לרסס בתכשיר מורשה להדברתו.

תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת גמר פעילות החוטים.