דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

לורטקט Lurtect

מתקן למשיכה ולהדברת זבוב הים התיכון (ceratis capitata)
ammonium acetate, trimethylamine hydrochloride 1,4 diaminobutane : מכיל

lutrect_big.png

מידע כללי

לורטקט Ceratatis הינו מתקן ללכידה המונית של זבוב פירות הים תיכון הנועד להפחית את אוכלוסיית בוגרי הזבוב ובעיקר את הנקבות המהוות גורם מרכזי ביצירת הנזק הנגרם לפרי. המתקן הינו 'יבש' ואינו מכיל רעל ולחומרים בתוכו אין כל מגע עם פירות העץ או עם עלוותו ומכאן שאין כל בעיית שאריות על הפרי ועל העלווה. בשל חוזק המושכן והסלקטיביות הרבה לזבוב הים תיכון ובמיוחד לנקבת הזבוב מתאפשר שימוש במספר מועט יחסית של מתקנים לדונם ומצטמצמת הפגיעה באויבים טבעיים. יישום המתקן קל ומהיר ומהווה חלק ממכלול האמצעים המשמשים להדברת הזבוב.

מידע כללי

פעולת המתקן

המושכן מכיל שלושה חומרים נדיפים המקיימים ביניהם סינרגיה ויעיל עד כ- 180 יום.
החומרים מתנדפים אל הסביבה באופן מבוקר דרך חרירים קטנים, דרכם נכנסים הזבובים למתקן ואינם מוצאים את דרכם החוצה ולאחר זמן מה הם מתים.

הוראות הרכבה

  1. להניח מושכן אחד בתוך החלק הצהוב. (במידה והמושכן עטוף בשקית ניילון יש להסירה(.
  2. לחבר את שני החלקים זה לזה בלחץ כשהחלק השקוף, העליון, מתיישב על מדרגת החלק הצהוב, התחתון.
  3. לתלות על ענף מעובי 2 ס"מ ומעלה.

אופן התלייה

המושכן יעיל עד כ- 180 יום אם כי יעילותו עלולה לפחות בהתאם לתנאי הסביבה כגון: חשיפה לקרינה, העדר הצללה (חלקות צעירות), חמסינים ועוד. יש לתלות את המתקן בחלקו הפנימי המוצל של העץ בגובה נוח לתלייה (1.5- 2 מ') , בפינה הצפון מערבית (בנקודות סבוכות, חשוב לבצע גיזום סביב המתקן). יש לפזר את המתקנים בחלקה בצורת סגול (זיג-זג(  כל שורה שניה בהתאם למספר העצים בדונם. מספר העצים בדונם לחלק במינון המתקן הרצוי לדונם לחלק ל- 2 (כל שורה שניה). המספר המתקבל זה מספר העץ בו תולים את המתקן.

דוגמה

70 עצים לדונם. מינון 5 מתקנים לדונם. 7= 70/5/2. בשורה מספר 1 מתקן בעץ מספר 1 והבא בעץ מספר 8 וכן הלאה. בשורה מספר 3 מתקן בעץ מספר 4 והבא בעץ מספר 11 וכן הלאה. מועדי התלייה נקבעים ע"י ניטור מקדים ומועד הרגישות הפוטנציאלי לזבוב, כל גידול והמועד שלו ובהתאם להנחיות שירותי ההדרכה והפיקוח האזוריים. ככלל יש לתלות את המתקנים לא יאוחר משבועיים לפני מועד תחילת הרגישות המשתנה מגידול לגידול ולא מוקדם מחמישה חודשים לפני מועד הקטיף המשוער. במידה ובתחילת תהליך הניטור מבחינים באוכלוסייה בינונית עד גבוהה, אין לתלות את המתקנים לפני ריסוס פרופילקטי מקדים.

ניטור

בכדי לקבל מושג לגבי המצאות זבוב בחלקה לאורך העונה ובראשיתה, ניתן להשתמש בלורטקט לשם ניטור הזבוב. רצוי לסמן מתקן אחד לכל 20 דונם וכן בהיקף החלקה ובנקודות ’חמות‘ ולבדוק המצאות זבוב אחת לשבוע. אין בניטור דיי בכדי לנהל נכון את ממשק ההדברה כנגד הזבוב, יש לבצע בנוסף בדיקות נגיעות בפרי אחת לשבוע. לאחר תליית המתקנים: חובה לבצע אחת לשבוע ניטור זבוב לשם בקרה על התפתחות אוכלוסיות הזבוב במטע ובדיקות נגיעות הזבוב בפרי. מומלץ להיעזר בשירותי פיקוח מזיקים מקצועיים. במידה ויש עליה באוכלוסיית הזבוב במטע ו/או בנגיעות בפרי יש לפעול מיידית באמצעות מתן ריסוסי תגבור ו\או תגבור של מתקנים. ניתן להתייעץ באגרונום החברה בכל עניין הקשור ללורטקט.

בגמר השימוש

לקראת העונה הבאה: במידה והמתקנים תקינים ניתן לבצע שימוש חוזר ולהחליף נדיפית בלבד. במידה ולא יש להחליף מתקן ונדיפית.