דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

מוספילן ריסוס Mospilan Spray

תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים בגידולים שונים.
מכיל: 200 גרם בליטר acetamiprid

מוסיפלן לריסוס

מידע כללי

מוספילן הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת מזיקים שונים.  התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע.
לתכשיר רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם.

מידע כללי

רעילות לדבורים ולדבורי בומבוס

אסור לרסס ישירות על הדבורים והכוורות. מומלץ לסגור את הכוורות לקראת ערב ולרסס כאשר הדבורים לא פעילים בשטח. 24 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורים. 30 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורי בומבוס.