דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

מוסטנג Mustang

קוטל חרקים מקבוצת הפירתרואידים להדברת מזיקים בגידולי שדה, בירקות, במטעים, בגפן ובפרחים.

מוסטנג

מידע כללי

הוראות שימוש

ניתן להשתמש במוסטנג בגידולים בשטח הגלוי ובגדולים חסויים. הריסוס במוסטנג עלול לגרום לריבוי אקריות.

הערות לטיפול

במידה שצפויים תנאי שרב צריך לדחות את הריסוס מחשש לפחיתה ביעילות ההדברה. מנע רחף לגידולים שכנים.

נפח התרסיס

ניתן לרסס מוסטנג בכותנה בריסוס מהאוויר או מהקרקע. בגידולי ירקות ופרחים מרססים בדרך כלל בנפח של 50-20 ליטר/ד', בגידולים בהדליה בנפח עד 150 ליטר/ד'.

במטע- 150-100 ליטר/ד' לפי גודל העצים, בגפן- עד 150 ליטר/ד׳ לפי גודל הגפן.