דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

פגסוס Pegasus 250 SC

קוטל חרקים ואקריות בפרחים ובירקות - תרכיז רחיף מכיל 250 גרם בליטר diafenthiuron
מכיל: Diafenthiuron 250 g/L

UTF-8''%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%92%D7%A1%D7%95%D7%A1%20PEGASUS%20250%20SC.png

מידע כללי

פגסוס הינו קוטל חרקים ואקריות מהקבוצה הכימית תיו-אוריאה, הפועל כרעל קיבה וכרעל מגע. התכשיר קוטל את דרגות הזחל והבוגר של כנימת עש הטבק, אקריות קורים, אקרית החלודה של העגבנייה וכן אקרית עיוותים, ציקדות וכנימות עלה.

מידע כללי

תדירות הריסוסים

בתנאי צימוח נמרץ ובנגיעות מתמשכת, רצוי לחזור ולרסס שנית את התכשיר בחלוף 7 ימים.

ריסוסים חלופיים

בכדי להקטין את הסכנה של התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לטפל בריסוסים חלופיים עם קוטלי מזיקים נוספים המאושרים נגד מזיקים בגידולים אלה.

אופן היישום

מרססים את התכשיר על נוף הצמחים כדי כיסוי מלא של העלווה במפורט בטבלה. בטבלה. המנע מריסוס בשעות החמות של היום או כאשר הצמחים נמצאים בעקה.