דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

טרוויגו TERVIGO

קוטל נמטודות בתוארית כילאט ברזל ייחודית, לשיפור פעילות התכשיר בקרקע - תרכיז רחיף
מכיל+ Abamectin 20 g/L EDDHA-NaFe 400 g/L

syngenta-kankan-tervigo-big.png

מידע כללי

טרוויגו הינו תכשיר להדברת נמטודות עפצים בקרקע. טרוויגו מדביר את זחלי הנמטודות לפני חדירתם לתוך השורשים, אך אינו פועל על נמטודות בתוך השורש. לכן יש לטפל בו כמונע, מהשתילה או מהזריעה של הגידול לפני חדירת זחלי נמטודות לשורש.

מידע כללי

יישום התכשיר בגידולים השונים

יש לרסס את התכשיר על פני הערוגות לאחר גמר הזריעה ולפני הצצת הגידול. לאחר גמר הריסוס יש להמטיר בכמות מים של 25 מ"ק מים לדונם. ניתן לטפל לאחר חיטוי קרקע בטלון. מועד הטיפול במקרה זה - חודש לאחר הזריעה.

במלפפון, בפלפל ובעגבנייה

יש לרסס את התכשיר על פני הערוגות לאחר גמר הזריעה ולפני הצצת הגידול. לאחר גמר הריסוס יש להמטיר בכמות מים של 25 מ"ק מים לדונם. ניתן לטפל לאחר חיטוי קרקע בטלון. מועד הטיפול במקרה זה - חודש לאחר הזריעה.