דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

חוטי טוטה Tuta Ropes

נדיפיות פרומון לבלבול זכרים של עש טוטה אבסולוטה
תכולה:
(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrienyl acetate 70.7%
(E,Z)-3,8- tetradecadienyl acetate 7.7%
...

Tuta Ropes big.png

מידע כללי

החוטים מנדפים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות, ע״י כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית של עש טוטה אבסלוטה. משך פעילות הנדיפיות כ- 120 יום

מידע כללי

מועד הטיפול

מהשתילה ועד חודשיים לאחריה. בהתאם להתפתחות הנגיעות – יש להתייעץ עם איש השדה.

שיטות התלייה

הצב את החוטים באופן אחיד ע"פ כל החממה, בגובה 1.6-1.8 מטר מפני הקרקע. יש להקפיד לתלות את החוטים כך שגובהם ישמר במהלך הגידול. הדק את החוט למקומו למניעת תזוזתו. יש להקפיד על שלמות המבנה עם רשת נגד חרקים למניעת הכניסה של נקבות מופרות.

הערות לטיפול

בגידול המיועד לטיפול בחוטים יש להציב מלכודות פרומון לניטור עם תליית החוטים. יש להציב את המלכודת בסמוך לצמחים ובוגבה של עד 1 מטר מפני הקרקע. לבצע פיקוח רציף לניטור נגיעות. במקרה של נגיעות יש להתייעץ עם אגרונום החברה ו/או המדריך האזורי.

השימוש בקוטלי חרקים לא פוגם בפעילות הבלבול, לכן יש לרסס בהתאם לצורך.

בלבול זכרי טוטה אבסולוטה מהווה טיפול תומך בהדברה של המזיק ואינו מהווה פתרון או טיפול יחיד.

יש ליישם תכשירים להדברה של טוטה אבסולוטה בהתאם להנחיות  אנשי השדה והפקחים והנגיעות בחלקה.