Hopp til hovedinnhold

Code of conduct

ADAMA Agricultural Solutions [1] er et globalt selskap som driver sine forretningssaker i mer enn 100 land over hele verden, i et skiftende arbeidsmiljø som blant annet kommer fra forskjellene i kultur, skikker og rettssystem i hvert eneste land. Selskapet legger stor vekt på å vedta en Code of Conduct som vil veilede alle selskapets embetsinnehavere, ledere og ansatte [2] med hensyn til de atferdsregler som kreves av dem som representanter for selskapet når de handler med offentlige myndigheter, leverandører, forbrukere, konkurransedyktige kommersielle organer og samfunnet der selskapet driver sin virksomhet, inkludert hverandre. Retningslinjene setter ikke nye atferdsregler, den formaliserer de aksepterte og vanlige oppførselsreglene for selskapet. Selskapet og dets ansatte må alltid strebe etter å forbedre og fremme de etiske retningslinjene som gjelder for dem.

For å se hele etiske retningslinjer, last det ned fra høyre side av denne siden.

[1] I disse retningslinjene betyr begrepet "ADAMA" eller "selskapet" ADAMA Agricultural Solutions Ltd., inkludert alle datterselskaper det eier, som eies direkte eller indirekte

[2] I disse retningslinjene betyr uttrykket "ansatt" en ansatt i ADAMA inkludert en kontorinnehaver av selskapet og en tjenesteleverandør av selskapet (ledelsestjenester, konsulenttjenester, etc.)