Trinity®

Jednoduše třikrát lepší

Trinity obrázek

Škodlivý činitel

 • chundelka metlice

 • plevele dvouděložné jednoleté

 • lipnice roční

Ochrana rostlin

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro podzimní postemergentní ošetření ozimých obilnin proti jednoletým dvouděložným plevelům, chundelce metlici a lipnici roční.

 

Výhody použití

 • Výjimečný herbicid do všech ozimých obilnin
 • Tři účinky prověřené časem
  - ohromující plevelohubné spektrum včetně problematických: kakostů, zemědýmů, rozrazilů, máku, výdrolu řepky i slunečnice, violek
 • Top řešení i na rezistentní chundelku
 • Snadné a jednoduché použití
  - mísitelnost s insekticidy
  - jednoznačná dávka 2 l/ha
  - minimální omezení
 • Každá z účinných látek má jiný mechanismus účinku
 • Bez omezení použití na svazích
 • Bez omezení pro následné plodiny
 • Bez omezení použití v OP II podzemní vody
 

Trinity video

Trinity balení

Trinity balení

Účinná látka

40 g/l diflufenican
300 g/l pedimethalin
250 g/l chlortoluron