Přeskočit

Zásady ochrany osobních údajů

ADAMA Zásady ochrany osobních údajů

 

Verze 1/ poslední změna 1.4. 2014

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) jsou platné od 1. dubna 2014. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být občas aktualizovány. Prosím, pravidelně naše Zásady ochrany osobních údajů sledujte. Aktualizace platí od data jejich zveřejnění na této Stránce (tak, jak je definována v Podmínkách používání webových stránek).

 

Účel těchto Zásad ochrany osobních údajů

Jsme povinni chránit vaše soukromí a zajistit, aby byly chráněny také vaše osobní informace. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je vysvětlit, co děláme s informacemi spojenými s vaší osobou, které nám poskytnete („Osobní informace“), jako je vaše jméno, poštovní či emailová adresa. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů „my“ nebo „námi/nás“ znamená společnost ADAMA Agricultural solutions Limited (ADAMA) a její dceřiné firmy a pobočky (ADAMA Group).

Webové stránky třetí strany

Tyto zásady ochrany se vztahují na Osobní informace ve vztahu s vaším použitím naší Stránky. Nevztahuje se na informace získané stránkami třetích stran, programy či aplikacemi, k nimž můžete získat přístup přes odkazy na této Stránce. Takovéto stránky, programy a aplikace třetí strany mohou mít svou vlastní politiku ochrany osobních práv.

Jak sbíráme a používáme osobní informace

Tato Stránka automaticky zapisuje informace z prohlížeče používaného při přístupu na Stránku, např. vaši IP adresu, stránky, které z této adresy navštívíte a stránku, z níž získáte přístup na naši Stránku, pokud je váš počítač nastaven tak, že sběr takovýchto informací umožňuje. Používáme tyto informace k hodnocení zájmu o naši Stránku a k jiným aktivitám spojeným s průzkumem trhu, jako je sledování vašich vyhledávacích návyků na naší Stránce.  Nepoužíváme tyto informace k identifikaci uživatele, který má na Stránku přístup.

Většina našich služeb nevyžaduje registraci. Nicméně některé služby dostupné skrze tuto Stránku mohou registraci vyžadovat. Můžete být požádáni o poskytnutí vašeho jména, místa a informací o vašem podnikání či zaměstnání nebo o poskytnutí emailové adresy. Také vás můžeme požádat o zaslání dotazů či komentářů nebo o poskytnutí dodatečných informací skrze průzkumy či soutěže. Poskytnutí těchto informací je zcela dobrovolné. Pokud tyto informace poskytnete, můžeme je použít k vašemu kontaktování, abychom vás informovali o změnách v našich službách nebo na naší Stránce. Také můžeme tyto informace použít ke zvýšení použitelnosti této Stránky a k zajištění její relevantnosti s vašimi potřebami.

Také vás můžeme požádat o poskytnutí souhlasu s použitím určitých dat, pokud potřebujeme vaše osobní data použít pro účely, které nejsou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Není vaší povinností tento souhlas udělit, ale pokud se rozhodnete tak neučinit, může být vaše účast na určitých činnostech omezena. Jestliže si uživatelé zvolí odstoupení od těchto různých použití, budeme schopni i nadále používat osobní informace dle Zásad ochrany osobních údajů, v souladu s nimiž byly tyto informace shromážděny. Pokud poskytnete dodatečný souhlas, v případě konfliktu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů platí podmínky tohoto souhlasu.

Navíc můžeme vaše osobní informace použít, budeme-li to považovat za nutné, k naší ochraně před bezpečnostními riziky a můžeme tyto informace sdělit zákonným autoritám, bude-li to aktuální.

Jak můžeme sdílet osobní informace

Osobní informace o návštěvnících této Stránky můžeme sdílet s jinými společnostmi naší globální skupiny včetně zemí bez adekvátní ochrany dat za účelem souvisejícím s obchodní činností těchto společností. Také můžeme Osobní informace o návštěvnících této Stránky sdílet se třetími stranami, jestliže udělíte souhlas s jejich poskytnutím, abyste vyhověli zákonu, nařízení soudního příkazu či soudního procesu, abychom si vynutili nebo uplatnili naše dohody nebo ochránili sebe a svá práva dle zákona, budou-li tyto osobní informace předány jako část prodeje aktiv.

Poskytneme celková data o zakoupených výrobcích a službách, zájmech návštěvníků, demografické údaje a jiné informace shromážděné na této Stránce našim obchodním partnerům, inzerentům a jiným zainteresovaným stranám, aby se dozvěděly, které výrobky a služby jsou nejoblíbenější mezi našimi zákazníky. Celková data budou tvořit anonymní skupinu statistického formuláře a nebudou spojena s žádnou jednotlivou osobou.

Od externích stran (např. od hostitelských poskytovatelů) můžeme obdržet služby v různých zemích, z nichž některé nemusí být považovány za země s adekvátní úrovní ochrany dat, aby nám pomohli s provozem této Stránky a ve zpracování informací popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Až na tato použití považujeme Osobní informace shromážděná v průběhu vaší návštěvy této Stránky za důvěrné a s jako takovými s nimi budeme zacházet. Obecně zálohujeme tyto informace maximálně jeden rok.

Aktualizace a přístup k osobním informacím

Vaše Osobní informace, které jste nám poskytli, můžete aktualizovat, např. nás informovat o nové poštovní či emailové adrese. Tím nám pomůžete, abychom vás neustále poskytovali informace, které nejlépe vyhovují vašim potřebám. Uznáváme vaše právo na aktualizaci Osobních informací v našich záznamech. Nicméně žádné změny v Osobních informacích nebudou povoleny v případě, povede-li změna k nesprávným informacím nebo pozdější změně transakce, která u nás již byla ukončena.  Také máte právo si vyžádat k vašim Osobním informacím přístup. Veškeré požadavky o aktualizaci či přístup k vašim Osobním informacím bude podléhat ověření vaší identity.

Cookies, místní úložiště, internetové tagy

Pro zjednodušení použití naší Stránky a získávání informací, které nám mohou pomoci zlepšit informace a služby zpřístupněné prostřednictvím této Stránky využíváme tzv. prohlížečové cookies.  Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeče ukládá na váš počítač. Využíváme cookies ke zlepšení využitelnosti Stránky a k přizpůsobení naší Stránky a výrobků na míru vašim zájmům a potřebám. Cookies mohou být také využity k urychlení vašich budoucích aktivit a zkušeností se Stránkou. Také používáme cookies ke shromažďování anonymních, ucelených statistik, které nám umožňují pochopit, jak lidé využívají naši Stránku a pomáhají nám zlepšit její strukturu a obsah. Můžete změnit nastavení svého internetového prohlížeče tak, že cookies zablokujete, nebo budete upozorněni v případě, že do vašeho zařízení budou odesílány cookies. Existuje řada způsobů jak cookies spravovat. Prostudujte si, prosím, pokyny vašeho prohlížeče nebo nápovědu, kde se dozvíte více o tom, jak přizpůsobit či upravit nastavení vašeho prohlížeče.

Existují i jiné technologie, které lze využít pro podobné účely, jako např. místní úložiště HTML5 a místně sdílené objekty (LSO). Těchto technologií můžeme využít pro vaše ověření, pro sledování informací, které jste nám poskytli, a pro uložení vašich preferencí či informací o vaší návštěvě této webové stránky. Pokud tyto technologie využívat nechcete, můžete si nastavit váš prohlížeč, aby je nepřijímal nebo aby vás upozornil a vyžadoval váš souhlas. Pokud tyto technologie vypnete, nemusejí některé části naší Stránky správně fungovat.

Také můžeme používat tzv. „internetové tagy“ (také zvané „web beacons“, „action tags“ „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“ a „1-by-1 GIFs“). Pokud chcete více informací o těchto webových programech spojených s reklamou online nebo o odstoupení ze sběru informací třetí stranou, navštivte, prosím stránku Network Advertising Initiative, což je nezávislá webová stránka.

Sociální pluginy

Facebook

Naše stránky využívají sociální plugin sociální sítě facebook.com  provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tyto plugin programy mohou být rozpoznány podle loga facebooku nebo slov „Facebook Social Plugin“. Jakmile otevřete jednotlivou stránku této Stránky v rámci takového plugin, provede váš prohlížeč přímé propojení se servery Facebooku a obsah pluginu bude přenesen do vašeho prohlížeče, který jej začlení na tuto Stránku. Nemáme žádný vliv na rozsah či obsah dat, která Facebook pomocí těchto pluginů shromažďuje. Skrze integraci pluginů Facebook získává informace, které jste zvolili na příslušné stránce vaší Stránky. Jestliže jste přihlášeni na svůj uživatelský účet ve Facebooku  během návštěvy naší Stránky, Facebook může tuto návštěvu přiřadit k tomuto účtu. Jestliže s pluginy spolupracujete např. použitím tlačítka „to se mi líbí“ nebo napsáním komentáře, je tato informace ihned přenesena přímo na Facebook, kde je také uložena. Jestli chcete přenosu těchto dat zabránit, musíte se odhlásit ze svého účtu na Facebooku před návštěvou naší Stránky. Účel sběru dat, jejich rozsah a další zpracování a využití Facebookem stejně jako s tím související práva, která máte v dané souvislosti, a možnosti nastavení k ochraně soukromí navštivte, prosím oddělení ochrany osobních údajů Facebooku.

LinkedIn

Používáme plugin poskytovaný společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Tento plugin lze rozpoznat podle loga LinkedIn v tlačítku „sdílet“. Jestliže otevřete na naší Stránce stránku s takovýmto plugin, váš prohlížeč provede přímé spojení se servery LinkedIn a LinkedIn  obdrží informace, které jste uvedli vy a vaše IP na této Stránce. Jestliže jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu na LinkedIn v okamžiku, kdy stisknete tlačítko „sdílet“, LinkedIn může přiřadi tuto návštěvu t k tomuto účtu. Nemáme žádný vliv na rozsah či obsah dat, které jsou shromažďovány v LinkedIn při použití tohoto pluginu. Účel sběru dat, jejich rozsah a další zpracování a využití v LinkedIn stejně jako s tím související práva, která v tomto ohledu máte, a možnosti nastavení k ochraně soukromí navštivte, prosím, oddělení ochrany osobních údajů LinkedIn.

Twitter

Stránka používá tlačítka, která nabízí Twitter Inc., 1355 market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Tento plugin lze rozpoznat podle loga Twitter nebo slov „twitter“ nebo „tweet“. Jestliže vyvoláte na naší Stránce stránku s takovýmto tlačítkem, váš prohlížeč provede přímé spojení se servery Twitteru a obsah tohoto tlačítka bude přenesen do vašeho prohlížeče, který jej začlení na tuto Stránku. Nemáme žádný vliv na rozsah či obsah dat, které jsou shromažďovány v Twitteru při použití tohoto tlačítka. Podle informací poskytnutých Twitterem, budou vaše přihlašovací data jako je vaše IP adresa, předchozí navštívené stránky atd. přeneseny do Twitteru. Další informace jsou dostupné v oddělení ochrany osobních údajů Twitteru na http:twitter.com/privacy.

Google Analytics

Používáme Google Analytic, webovou analýzu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá cookies (viz výše), které pomáhají analyzovat, jak uživatelé využívají tuto Stránku. Pomocí informací o vašem používání této Stránky získaných prostřednictvím cookie při zapojení pluginů, obdrží Google informace, které jste otevřeli na odpovídající stránce naší Stránky. Informace získané z tohoto cookie o vašem užívání této Stránky budou přeneseny a uskladněny Googlem na svých serverech ve Spojených státech. Nicméně vaše IP adresa bude před předáním do Googlu v USA zkrácena („P maskování“). Nejdříve bude přenesena na server Googlu v USA celá vaše IP adresa a pouze ve výjimečných případech tam bude zkrácena. Google použije tuto informaci naším jménem za účelem zhodnocení vašeho použití této Stránky, sestaví pro nás zprávu o vaší činnosti na Stránce a poskytne nám jiné služby související s činností této Stránky a použití internetu. Použití cookies můžete zakázat (viz výše). Také se můžete do budoucna odhlásit ze sledování Google Analytics stažením a nainstalováním prohlížeče Google Analytics odhlášení add-on z vašeho současného webového prohlížeče: http:/ttol.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zabezpečení dat, přenos přes internet

Používáme příslušné technické a organizační zabezpečení k ochraně Osobních informací před jejich ztrátou, zneužitím či změněním. Nicméně absolutní bezpečnost Osobních informací nelze zaručit. Také byste si měli uvědomit, že data přenesená přes otevřenou síť jako je internet či služby emailu mohou být veřejně přístupná. Nemůžeme zaručit důvěrnost těchto zpráv ani materiálů poslaných přes otevřené sítě. Jestliže sdílíte své Osobní informace přes otevřenou síť, musíte si uvědomit, že k těmto informacím mohou získat přístup třetí strany, které je mohou shromažďovat a využít ke svým účelům. I když jsou odesilatel a příjemce z jedné země, mohou být data přenášena přes jiné země včetně takových, které nemají adekvátní úroveň ochrany. Prosím, použijte jiné komunikační kanály, u nichž považujete přenos za bezpečný. Přenos všech dat z vaší Stránky nebo na ni probíhá na vaše riziko a neposkytujeme žádné záruky, výslovné či zdánlivé, a nejsme nijak zodpovědní za tento přenos.

Ochrana nezletilých

Vědomě nesbíráme, nezpracováváme ani neprozrazujeme osobní informace nezletilých do věku 13 let bez přechozího písemného souhlasu rodičů nebo osoby s rodičovskou povinností.

Místní zákony a nařízení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou sestaveny v souladu s uplatnitelnými zákony a nařízeními o ochraně soukromí v každé zemi, v níž jsou Osobní informace shromažďovány. Pokud nám zákon dané země zakazuje používat a sdílet Osobní informace tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budou tyto Zásady ochrany osobních údajů a naše metody upraveny tak, aby odpovídaly takovým místním zákonům.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, nás prosím kontaktujte.