Arrest Plus®

Dozrají a neuniknou

Arrest Plus obrázek

Škodlivý činitel

  • omezení předsklizňových a sklizňových ztrát

Ochrana rostlin

Specializovaný pomocný prostředek na ochranu rostlin k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát u řepky olejky, slunečnice, sóji, luskovin a lnu. Ve formě tekutého koncentrátu.

Výhody použití

  • Razantně omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty
  • Umožňuje přirozené dozrávání plodin bez nutnosti desikace
  • Použití zlepšuje kvalitativní parametry semen
  • Biologicky snadno odbouratelný
  • Pomocný prostředek bez omezení použití

Působení
Arrest Plus® vytváří po aplikaci na povrchu rostlin polopropustnou vrstvu, která neomezuje vysychání šešulí a lusků, ale současně zamezuje pronikání vody do pletiv. Takto zabraňuje samovolnému pukání a praskání šešulí a lusků při dozrávání. Zabraňuje také vypadávání semen při sklizni a během sklizně.

Informace od ÚKZÚZ:
Přípravek Arrest Plus®, je-li používán pouze jako lepidlo na šešule, nepodléhá povolovacímu řízení, jelikož nespadá do kategorie pomocných prostředků ani pomocných látek povolovaných oddělením hnojiv.

Arrest Plus balení

Arrest Plus balení

Účinná látka

452 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer
+ specializovaný systém smáčedel