Lamdex

Tidligere Karate

Lamdex er nu godkendt og registreringen træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Karate 2,5 WG er afmeldt:

Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-07-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

 

 

 

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer i vårbyg, vårhvede og vintersæd.

Insektmidlet Lamdex (396-77) (Lambda-cyhalothrin 25 g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårbyg, vårhvede og vintersæd til bekæmpelse af bygfluer. 

Bemærk at Lamdex har sin egen brugsanvisning og at denne brugsanvisning adskiller sig fra brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Karate 2,5WG. Der er således for Lamdex tilføjet følgende sætning i vejledningen:

  • Der må i alt kun anvendes 0,6 kg Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdigeprodukter på afgrøden inden for samme vækstsæson.

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Lamdex må anvendes om foråret til bekæmpelse af bygfluer og om efteråret i vintersæd til samme formål. Om foråret i vårbyg og vårhvede må der anvendes 0,2 kg/ha 1-3 gange. I vintersæd må der anvendes 0,2 kg/ha men kun 1 gang.

I vårbyg og vårhvede må der således samlet anvendes 0,6 kg/ha pr. vækstsæson medens der i vintersæd kun må anvendes 0,2 kg/ha pr. vækstsæson.

Der er en sprøjtefrist på 30 dage.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

 

Vores løsning

Lamdex virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Lamdex en vis afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter.

Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske. Insekter der sidder skjult, f.eks. bladlus ved stråbasis i korn, er vanskelige at bekæmpe, da det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af kornplanten.