קוהינור ג'ל Kohinor Gel

ג'ל פתיון מוכן לשימוש להדברת תיקנים מסוגים שונים

קוהינור ג'ל הינו גל המכיל אימידקלופריד  מקבוצת הניאוניקוטינוידים הפוגע במערכת העצבים (בסינפסה) של התיקנים.

קוהינור ג'ל מכיל פורמולציה ייחודית בעלת מספר מאפיינים:

אטרקטיביות לאורך זמן

תערובת ייחודית של שומנים סוכרים וחלבונים

מרקם סמיך

הפיתיון נשאר יציב ולח לאורך זמן

אינו מכיל פיפרוניל- מומלץ לשילוב במערך הדברה המשולבת, למניעת היוצרות עמידות