אודאון

גרגירים רחיפים להדברת מחלות עלים

אודאון

מזיקים עיקריים

  • אסקוכיטה

  • חלפת

  • כימשון

  • אנטרקנוז

  • סטמפיליום

  • צרקוספורה

מידע נוסף

תכשיר המכיל Chlorothalonil להדברת מחלות עלים.יש להתחיל לטפל בתכשיר טיפולי מניעה ולדאוג לכיסוי טוב של הצמחים. התכשיר פועל על מספר אתרים בפיטריה ולכן הסיכוי להתפתחות עמידות לתכשיר הוא נמוך.

אריזה חדשנית המאפשרת פתיחה וסגירה רב פעמית.

גרגירים רחיפים הנמסים היטב.

חומר פעיל

Chlorothalonil