דילוג לתוכן העיקרי

מדיניות פרטיות

אדמה – מדיניות פרטיות 

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") הינה בתוקף החל מה-25 במאי, 2018. אנו נהיה רשאים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת, אך זכויותיך ישמרו. עדכונים יהיו בתוקף החל מהתאריך הקובע, כמפורט באתר.

 

מטרת מדיניות הפרטיות

 

אנו מחויבים להגן על פרטיותך ולהבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן. מטרתה של מדיניות פרטיות זו הינה להסביר את הנעשה במידע האישי שלך אשר ימסר לנו על ידך ("מידע אישי"), כגון השם שלך, המען למסירת דברי דואר או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

 

אתר זה מופעל על ידי אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ, שמשרדה הרשום הוא ברח' גולן, קריית שדה התעופה 7015103, ישראל ("אדמה"). כל מידע אישי אשר עובר עיבוד על ידי אדמה בקשר עם אתר זה מצוי בשליטתה של אדמה, שהנה "בעלת השליטה במידע" האישי שלך.

 

חלק מהחברות הבנות שלנו עשויות אף הן להפעיל אתרים ציבוריים, ובמדיניות פרטיות זו, כל התייחסות ל"אתר" משמע – אתר זה וכן אתרי החברות הבנות והחברות הקשורות והמסונפות שלנו, והמונחים "אנו", "שלנו" ו-"אנחנו" מתייחסים לאדמה ולחברות הבנות, הקשורות והמסונפות שלה ("קבוצת אדמה").

 

בנסיבות מסוימות המפורטות להלן, אדמה אינה אחראית לחוקיות עיבוד המידע האישי שלך באופן בלעדי, אלא ביחד עם חברות אחרות בקבוצת אדמה.

 

אתרים של צדדים שלישיים

 

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע אישי בהקשר של השימוש שלך באתר שלנו. מדיניות הפרטיות אינה חלה לעניין מידע אשר נאסף על ידי אתרים של צדדים שלישיים, בהם אתה עשוי לבקר באמצעות קישורים המופיעים באתר. ייתכן שלאתרים, פלטפורמות ויישומונים של צדדים שלישיים כאמור, קיימת מדיניות פרטיות משלהם.

 

הבסיס המשפטי לעיבוד מידע אישי

 

אנו נהיה רשאים לעבד את המידע האישי שלך על סמך מספר בסיסים משפטיים, שהם: (1) הסכמתך או הסכמתך המפורשת, לפי העניין; (2) קיום חוזה עמך; (3) קיום ההתחייבויות המשפטיות שלנו או הסטטוטוריות שלנו; (4) אינטרסים לגיטימיים כמפורט להלן; (5) על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או של אנשים אחרים; או (6) לשם הגשה, מימוש או התגוננות מפני תביעה משפטית.

 

המידע האישי אותו אנו אוספים, ואופן האיסוף והשימוש במידע האישי

 

האתר מתעד באופן אוטומטי, ואנו מעבדים מידע מהדפדפן שבו נעשה שימוש לשם כניסה לאתר, לדוגמא: כתובת ה-IP שלך, הדפים בהם ביקרת מאותה כתובת והאתר שממנו אתה מגיע לאתר, אם הגדרות המחשב שלך מאפשרות איסוף מידע מסוג זה. אנו משתמשים במידע זה כדי להעריך את העניין באתר שלנו ולשם ביצוע פעילויות חקר שוק נוספות, כגון סקירת הרגלי הגלישה באתר שלנו. אין אנו משתמשים במידע לצורך זיהוי המשתמש המבקר באתר.

 

רוב השירותים שלנו אינם מחייבים רישום. אולם, ייתכן שחלק מהשירותים הזמינים באתר דורשים רישום. אתה עשוי להתבקש למסור, ועל כן נעבד את פרטי הקשר שלך (במקרה בו תידרש ותמסור את פרטיך כאמור לעיל) כגון שם, מיקום ומידע בנוגע לעסק שלך, עיסוקך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. בנוסף, הנך עשוי לקבל הצעה לפנות אלינו בשאלות או הערות, או למסור מידע חדש באמצעות סקרים או תחרויות. מסירת מידע כאמור תיעשה מרצונך החופשי בלבד. אם אכן תמסור מידע כאמור, ייתכן ונעשה בו שימוש לשם פנייה אליך כדי ליידע אותך בנוגע לשינויים בשירותים או באתר שלנו, ככל שיהיה קיים בכך צורך למען המטרות המפורטות לעיל. בנוסף, נהיה רשאים להשתמש במידע זה לשיפור השימוש באתר וכדי להבטיח כי הוא רלוונטי ונותן מענה לצרכים שלך.

 

יתר על כן, נהיה רשאים לבקש את הסכמתך לשימושים מסוימים במידע, ככל שיהיה לנו צורך להשתמש במידע האישי שלך למטרות שאינן מנויות במדיניות פרטיות זו. לא חלה עלייך כל חובה לתת את הסכמתך כאמור, אולם אם תבחר שלא לתת אותה, ייתכן שתוגבל השתתפותך בפעילויות מסוימות. הגבלה זו תחול אך ורק אם מידע אישי שנאסף בהסכמתך יהיה נחוץ לשם ביצוע חוזה עמך, אשר על פיו אנו מספקים את הפעילויות האמורות.

 

בנוסף, אנו נהיה רשאים להשתמש במידע אישי כנחוץ להתגונן בפני סיכון בטיחותי/סיכון אבטחה, ואנו נהיה רשאים לשתף את המידע האמור עם רשויות החוק במקרים המתאימים.

 

 

עיבוד

הבסיס המשפטי לעיבוד 

טופס "צור קשר"

ככל שתמלא את טופס "צור קשר", אנו נעבד את המידע האישי שלך על מנת לענות לפניותיך, לשאלותיך או לבקשותיך לקבלת מידע. בנוסף, אנו נהיה רשאים להשתמש במידע הנאסף באמצעות טופס "צור קשר" כדי להתקשר ביחסים עסקיים עמך או עם הארגון אותו אתה מייצג. נהיה רשאים לשמור את פניותיך למשך זמן מסוים למטרות מנהליות פנימיות או כדי לשפר את השירותים או המוצרים שלנו.

אדמה נסמכת על אינטרס לגיטימי כשהיא מעבדת את המידע האישי שלך, הנאסף באמצעות טופס "צור קשר". בעת מילוי הטופס, ניתנת לך האפשרות להירשם לרשימת הדיוור שלנו על ידי הקלקה על תיבת הסימון הרלוונטית. בהרשמתך לרשימת הדיוור שלנו, אתה מסכים לעיבוד המידע האישי שלך על ידי אדמה למטרות שיווקיות ולקבלת הודעות מאתנו, כגון הודעות לעיתונות, דיווחים לבורסה לניירות ערך, עדכונים בדבר מוצרים ושירותים של אדמה ומידע אודות האירועים שלנו. אדמה נסמכת על הסכמתך למשלוח ההודעות אמורות אליך.

התכתובת שלך עם אדמה

אם תתכתב אתנו באמצעות הדואר האלקטרוני, שירות הדואר או דרך ערוץ תקשורת אחר, נהיה רשאים לשמור את התכתובת האמורה ואת המידע הכלול בה, ולעשות בהם שימוש כדי לענות לפנייתך, להודיע לך בדבר אירועים או מוצרים שלנו, או כדי לשמור תיעוד של תלונתך.

אדמה נסמכת על אינטרס לגיטימי בעיבוד המידע האישי שלך לצורכי התכתבות.

יחסים עסקיים עם הקבלנים שלנו

במהלך העסקים שלנו, אנו אוספים נתונים הדרושים לביצוע הסכמים עם הקבלנים והספקים שלנו ועם גורמים נוספים. ככל שתחליט להתקשר ביחסים עסקיים עם אדמה, עלינו לעבד את הנתונים שלך כדי להוציא לפועל ולבצע את התחייבויותינו בהתאם להסכמים מול צדדים שלישיים אלו.

כשהיא מעבדת את המידע האישי שלך, אדמה נסמכת על צורך לשם ביצוע ההסכמות בינה לבינך.

במידה ואתה מייצג אדם או ישות אחרת

אם אתה מייצג אינדיבידואל (לדוגמא: חקלאי) או ישות משפטית (לדוגמא: חברה שהינה מפיץ של המוצרים שלנו), אנו אוספים את המידע האישי שלך למטרות יצירת קשר ועל מנת לבצע את החוזה עם הישות אותה אתה מייצג. אם הנך נציג מכירות של אחד ממפיצי המוצרים שלנו, נאסוף את הנתונים שלך כדי לבצע הזמנות חדשות למוצרים שלנו, למסור לך מידע על מוצרים חדשים או על השימוש במוצרים שלנו בשטח, חדשות אודות גידולים חקלאיים ותנאי מזג אוויר, מידע אודות המשק. אנו עושים זאת במטרה לשפר את הידע המקצועי וכישורי המכירה שלך. אם לא קיבלנו נתונים ממך באופן ישיר, הרי שקיבלנו אותם מהישות אותה אתה מייצג.  

אם אתה מייצג אדם או ישות אחרת, אנו נסמכים על האינטרס הלגיטימי שלנו כשאנו מעבדים את המידע האישי שלך.

ניוזלטר ותקשורת שיווקית

אם נרשמת לאחד הניוזלטרים שלנו כגון בלוג עדכונים, עדכונים בקשר למוצרים, עדכונים טכניים, עדכונים שנוגעים לתעשייה, אנו נעבד את הנתונים שלך למטרות שיווק ישיר, כולל יצירת פרופיל (פרופיילינג). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נהיה רשאים להודיע לך על מוצרים חדשים, אירועים, הנחות במחירי מוצרים, מידע מהשטח, תנאי מזג אוויר ועוד.

כשאנו שולחים אליך הודעות במסגרת תקשורת שיווקית, אנו נסמכים על הסכמתך.

אירועים עסקיים

אנו מעבדים מידע אישי של משתתפים, אשר מתעניינים בהצעות שלנו ובחרו למסור לנו את פרטי הקשר שלהם במסגרת אירועים שונים שאורגנו על ידי אדמה, וכן אירועים בהם אדמה משתתפת. אלה כוללים אירועי חברה, פגישות עסקיות, ירידים מסחריים ותערוכות מקצועיות, ועידות, הצגת המוצרים שלנו ועוד.

באירועים האמורים, תוכל גם להירשם לניוזלטר שלנו.

אדמה נסמכת על אינטרס לגיטימי כשהיא מעבדת את המידע האישי שלך, אשר נאסף במסגרת אירועים עסקיים.

משתמשי האתר

אנו משתמשים בקבצי עוגיות (cookies) כדי לסייע לנו לשפר את חוויית השימוש שלך באתר שלנו. במקרים מסוימים, עוגיות יכולות להיחשב כמידע אישי. נהיה רשאים לאסוף עוגיות, שהן חיוניות לצורכי חוויית המשתמש באתר, כמו גם עוגיות המשמשות לצרכים פונקציונליים, סטטיסטיים או שיווקיים. למידע נוסף, ראה מדיניות ה- cookiesשלנו.

בעיבוד cookies, אדמה נסמכת על הסכמתך באשר לצורך לשם ביצוע חוזה עמך או על אינטרס לגיטימי, בהתאם לסוג העיבוד והעוגיות.

למידע נוסף לגבי האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים בעוגיות, ראה מדיניות ה- cookies שלנו.

גיוס

אדמה תהיה רשאית לעבד מידע אישי לצורכי גיוס. בהקשר של הגשת מועמדות לתפקיד או פנייה לעניין תעסוקה, אדמה תהיה רשאית לאסוף את הנתונים שבקורות החיים שלך או במסמכי גיוס אחרים אותם את מוסר לידינו או אשר מגיעים אלינו דרך חברות השמה. היקף המידע האישי אותו אנו מעבדים יהיה בהתאם למידע הנמסר על ידך בפנייתך. ככל שתסכים, נהיה רשאים להשתמש בנתונים שלך גם לצורך תהליכי גיוס עתידיים.

הבסיס המשפטי לעיבוד מידע אישי הנו הצורך במימוש והסכמה לביצוע חוזה עמך או האינטרס הלגיטימי שלנו להבטיח ציות ואכיפה בתהליך הגיוס שלנו, כולל המאבק באפליה בתעסוקה. אם הנך מסכים להשתתף בתהליכי הגיוס העתידיים שלנו, בעת עיבוד הנתונים שלך אנו נסמכים על הסכמתך.

My ADAMA

My ADAMAהנו שירות מקוון ללקוחות אדמה (דהיינו חקלאים, אגרונומים ואנשי מקצוע נוספים). דרך My ADAMA, אנו מיידעים את המשתמשים הרשומים בנוגע לתנאי מזג האוויר באזור שלהם, מוסרים מידע על הגנת הצומח, תובנות שוק, אירועי אדמה או אירועים ציבוריים וכן בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו.

בתהליך פתיחת החשבון, אנו אוספים את המידע האישי שלך: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, מדינה/אזור, עיר ומקצוע. מסירת נתונים אלה היא מרצונך החופשי, אך נדרשת לצורך הרשמה ל-.My ADAMA נעבד את המידע האישי שלך גם לצורכי אבטחה ולצרכים אנליטיים, על מנת להבין את הדרך שבה משתמשים עושים שימוש ומקיימים אינטראקציה עם My ADAMA. הדבר אף יסייע לנו בשיפור שירותיMy ADAMA 

עדכונים בהתאמה אישית

ככל שתמסור מידע נוסף במסגרת תהליך ההרשמה, כגון סוגי גידולים חקלאיים וגודל שטחי הגידול, נהיה רשאים להמליץ על מוצרים ושירותים שלנו וכן לתת טיפים לגידול, אשר מותאמים לצרכים שלך באופן מיטיבי. מסירת נתונים נוספים היא אופציונלית.

הניוזלטר של אדמה

במסגרת ההרשמה תוכל להירשם לניוזלטר של אדמה לקבלת עדכונים בנוגע למוצרים שלנו. ראה סעיף ה', ניוזלטר ותקשורת שיווקית. באפשרותך להסיר את שמך מרשימת התפוצה של הניוזלטר בכל עת על ידי שינוי ההעדפות שלך ב"הגדרת חשבון".

יצירת חשבון  My ADAMAאם תבחר להירשם ל-My ADAMA באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך, נשלח לך קישור לאישור החשבון. לאחר הקלקה על הקישור, תוכל להשלים את תהליך ההרשמה.

אדמה מאפשרת לך ליצור חשבון  My ADAMAולהתחבר כדי להשתמש ב-My ADAMA דרך החשבון שלך בפלטפורמות מצד שלישי כגון גוגל, טוויטר ופייסבוק.

ככל שתבחר להירשם או לאפשר לנו גישה לחשבון שלך באופן אחר דרך פלטפורמה מצד שלישי, נהיה רשאים לאסוף מידע אישי, שהוא כבר מקושר לחשבון שלך באותה פלטפורמה, כדוגמת השם שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פעילותך או רשימת אנשי הקשר המקושרת לאותו חשבון.

בנוסף, ייתכן שתהיה לך האפשרות לשתף נתונים נוספים עם אדמה באמצעות חשבון הרשת החברתית צד ג' שלך. אם תבחר למסור מידע אישי כאמור במהלך ההרשמה או באופן אחר, הנך נותן לאדמה רשות לעשות שימוש, לשתף ולאחסן מידע זה באופן המקיים את הוראותיה של מדיניות פרטיות זו.

ככל שתפתח חשבון  My ADAMAנעבד את המידע האישי שלך כדי לסגור ולבצע חוזה עמך. כשאנו מעבדים את הנתונים שלך לצורכי אבטחה, אנליטיקה או כדי לשפר השירותים שלנו, אנו נסמכים על האינטרס הלגיטימי שלנו.

חתימה אלקטרונית

סעיף זה מיועד לקבלנים או לקבלנים פוטנציאליים שלנו, לשותפים עסקיים ולמשקיעים אשר מתבקשים לחתום על חוזים עמנו ו/או על מסמכים אחרים, בחתימה אלקטרונית (לדוגמא: באמצעות DocuSign ו/או כלים אחרים).

המידע האישי שלך, אשר נאסף בעת חתימה אלקטרונית על מסמך, מעובד לצורכי ניהול עסקים, ובפרט לשם סגירה וביצוע של הסכמים בין אדמה לבין קבלנים או קבלנים פוטנציאליים, שותפים עסקיים ומשקיעים; לשם עמידה בדרישות החוק או הרגולציה, ליטיגציה והתגוננות מפני תביעות; ולשם מניעה, גילוי וחקירות הונאה.

כאשר נעשה שימוש ב-DocuSign או בכלי חתימה אלקטרונית אחרים, נהיה רשאים לאסוף את המידע האישי שלך כגון שם, תפקיד, כתובת IP, חתימה.

נהיה רשאים לשתף את הנתונים שלך עם קבלנים, קבלנים פוטנציאליים, שותפים עסקיים ומשקיעים שלנו, וכן עם חברות נוספות בקבוצת אדמה. כן נהיה רשאים לשתף את הנתונים שלך עם נותני שירותים (כגון DocuSign וספקים של שירותי ענן).

הבסיס המשפטי לעיבוד המידע האישי שלך הנו הצורך במימוש והסכמה לחוזה עמך ובביצועו, או, ככל שאתה משמש כנציג בלבד של קבלן, קבלן פוטנציאלי, שותף עסקי או משקיע שלנו – האינטרס הלגיטימי שלנו.

  

האופנים בהם אנו רשאים לשתף במידע אישי

 

נהיה רשאים לשתף במידע אישי אודות מבקרים באתר שלנו בקרב החברות שבקבוצת אדמה הגלובלית, כולל אלה אשר יושבות במדינות ללא הגנה נאותה על נתונים, לצרכים הקשורים בפעילותן של אותן חברות. בנוסף, נהיה רשאים לשתף מידע אישי אודות מבקרים באתר עם צדדים שלישיים לצורך קיום החוק, צווי בתי משפט או הליכים משפטיים, כדי לאכוף או ליישם את ההסכמים שלנו או כדי להגן על עצמנו ועל זכויותינו מכוח החוק, כשמידע אישי כאמור מועבר כחלק ממכירת נכסים.

 

אנו נמסור נתונים מצטברים בנוגע למוצרים ושירותים שנרכשו, נושאי עניין של מבקרים באתר, נתונים דמוגרפיים ומידע נוסף אשר נאסף מהאתר שלנו לשותפים מסחריים, מפרסמים ובעלי עניין נוספים על מנת שיוכלו לדעת מהם המוצרים והשירותים המועדפים על לקוחותינו. הנתונים המצטברים יוצגו במתכונת קבוצתית סטטיסטית ובעילום שם, ולא יקושרו לאף משתמש בודד.

 

אנו משתפים את המידע האישי שלך עם הלקוחות שלנו כמו גם עם נותני השירותים שלנו, אשר מספקים שירותים מטעמנו, למטרות המפורטות לעיל. בפרט, אנו משתפים מידע אישי עם ספקי שירותי שיווק, שירותי אחסון אתרים ותמיכת IT. ספקי השירותים מחויבים על פי דין ו/או חוזה להגן על סודיות המידע האישי ועל אבטחתו, ולהשתמש בו אך ורק על מנת לספק לנו את השירותים המבוקשים על ידינו על פי כל דין.

 

אנו משתפים את המידע האישי שלך עם חברות, ספקים ושותפים עסקיים נוספים, אשר מבצעים עבורנו תפקידים מסוימים, אשר על פי תנאיהם אותן חברות הן אחראיות בעצמן לקביעת מטרת ו/או אמצעי העיבוד וכן לחוקיות העיבוד, ובפרט כדוגמת בנקים, מוסדות פיננסיים וחברות כרטיסי אשראי.

 

העברות בינלאומיות של מידע אישי

 

בהינתן שהחברות בקבוצת אדמה פרוסות ומספקות שירותים ברחבי העולם, יש לנו צורך להעביר את המידע האישי שלך למדינות מחוץ לישראל. חלק מהמדינות שמחוץ לאזור הכלכלי האירופי, בהן יושבות חברות הקבוצה, קרי ישראל ושוויץ, הוכרו רשמית כמספקות רמה נאותה של הגנה על מידע אישי. העברת מידע אישי למדינות אחרות, שאינן נכללות באזור הכלכלי האירופי ואשר אינן בעלות אותה רמה של הגנה על מידע אישי כפי שקיימת במדינות האזור הכלכלי האירופי, מתקיימת על סמך ההסכם הפנים-קבוצתי שלנו לשיתוף במידע, המבוסס על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של הנציבות האירופית ביחס להעברות מידע, ובהתאם לדיני הגנת המידע החלים.

 

אפשר שחלק מספקי השירותים וצדדים שלישיים נוספים אותם אנו משתפים במידע אישי יושבים אף הם במדינות שאינן נכללות באזור הכלכלי האירופי, ואשר אינן מספקות רמה נאותה של הגנה על מידע אישי. העברות לצדדים שלישיים כאמור מתקיימות תוך שימוש במנגנון חוקי מקובל להעברת מידע, כדוגמת הסעיפים החוזיים לעניין העברת מידע על פי תקני האיחוד האירופי.

 

לפרטים נוספים, או, היכן שקיים, לקבלת העתק של מנגנון העברת הנתונים הרלוונטי, יש לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני המפורט להלן.

 

פרק הזמן שבו אנו שומרים את המידע האישי שלך

 

לא נשמור את המידע האישי שלך, אשר נאסף על ידינו באמצעות אתר זה, מעבר לפרק הזמן הדרוש באופן סביר למטרה/מטרות אשר לצורכה/צורכיהן הוא נאסף, או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים מסוימים, ניתן להחזיק במידע אישי למשך זמן ממושך על מנת לקיים את התחייבויותינו המשפטיות, או לשם הגשה, מימוש או התגוננות מפני תביעה משפטית, על פי כל דין.

 

זכויותיך ביחס למידע אישי

 

הזכויות הבאות ביחס לעיבוד המידע האישי שלך יחולו לגביך אך ורק אם אתה מבקר באתר שלנו מתוך האיחוד האירופי, או ממקום שבו התקנות הכלליות להגנת הפרטיות (GDPR) או חוקים אחרים לעניין ההגנה על מידע אישי החלים באיחוד האירופי מורים כך, והנן כפופות לתנאים הקבועים בהם.

 

במקרים שבהם חברות בקבוצת אדמה פועלות כבעלות שליטה בצוותא, תוכל לממש זכויות אלה בגין ונגד כל אחת מהן. חברות קבוצת אדמה אשר פועלות כבעלות שליטה בצוותא התקשרו בהסכם אשר משקף את תפקידיה של כל אחת מהחברות ואת היחסים ביניהן. לפרטים נוספים אודות הסדר חוזי זה, אנא צור עמנו קשר.

 

נגישות

 

ככל שהמידע האישי שלך עובר עיבוד, זכותך לקבל מאתנו אישור על כך, וכן מידע רלוונטי אודות עיבוד כאמור בהתאם לדיני הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי, ובנוסף, העתק של המידע האישי המעובד.

 

תיקון

 

עומדת לך הזכות לתיקון מידע אישי הקשור אליך אשר אינו מדויק, וכן להשלמת מידע אישי שאינו שלם. אולם, לא יאושרו כל שינויים במידע אישי היכן שהשינוי יביא למידע שגוי, או היה מביא לשינוי בעסקה עמנו, שכבר הושלמה.

 

התנגדות

 

זכותך להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך מטעמים הקשורים למצבך הפרטני.

 

כן תוכל בכל עת להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווקיות. (יצוין כי גם אם תתנגד לשימוש במידע האישי שלך לצורכי שיווק ישיר, נמשיך לשלוח אליך הודעות בנוגע לעסקאות הקשורות לשירותים שרכשת מאתנו. אלה כוללות תשובות לשאלותיך ומידע אודות שירות אשר רכשת מאתנו.)

 

ניוד מידע

 

זכותך לקבל את המידע האישי הנוגע אליך ואשר מסרת לבעל השליטה בתצורה מובנית, נפוצה וקריאה על ידי מחשב, וזכותך להעביר את המידע האישי האמור לבעל שליטה אחר ללא מניעה מצד בעל השליטה במידע.  

 

הגבלה

 

זכותך לבקש את הגבלת עיבוד המידע האישי שלך.

 

מחיקה

 

זכותך לבקש את מחיקת המידע האישי שלך.

 

הזכות להגיש תלונה

 

בנוסף, זכותך להגיש תלונה לרשות פיקוח, ובפרט במדינה החברה באיחוד האירופי בה הנך מתגורר, במקום העבודה שלך או במקום שבו התרחש האירוע נשוא התלונה.  

הזכות לסרב או לבטל הסכמה

 

הנך חופשי לסרב לתת את הסכמתך, ובאפשרותך לבטל (בתוקף מעתה ואילך) את הסכמתך שניתנה קודם לכן לעיבוד המידע האישי שלך בכל עת, ללא כל השלכות שליליות. חוקיותו של כל עיבוד של המידע האישי שלך אשר התבצע בטרם משכת את הסכמתך לא תושפע כתוצאה מכך.

 

תוספי שיתוף חברתי (Social Plugins)

 

האתר שלנו מכיל תוספי שיתוף לרשתות חברתיות כגון פייסבוק, טוויטר, לינקדאין וגוגל ("תוספי שיתוף חברתי"), בהם תוכל להשתמש כדי להמליץ לחבריך ולבני משפחתך על תוכן המופיע בדפי האתר.

 

ניתן למצוא מידע נוסף אודות תוספי שיתוף חברתי והיקף ומטרת עיבוד הנתונים על ידי הספקים שלהם, במדיניות הפרטיות של ספק המדיה החברתית.

 

למדיניות הפרטיות של לינקדאין: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

למדיניות הפרטיות של טוויטר: http://twitter.com/privacy

למדיניות הפרטיות של גוגל: https://policies.google.com/privacy 

פייסבוק

 

אם ביקרת בפייסבוק ומבקר באתר שלנו, הדפדפן מעביר מידע לפייסבוק. הנתונים המועברים לפייסבוק עשויים לכלול מידע כגון מזהה המשתמש שלך, האתר בו אתה מבקר, תאריך, שעה ומידע נוסף הקשור לדפדפן. פייסבוק מתעדת חלק מהנתונים האמורים ועשויה לעשות בהם שימוש לשיפור המוצרים והשירותים שלה וכן למטרות פרסומיות. אין לנו השפעה על היקף או תוכן המידע אשר נאסף על ידי פייסבוק באמצעות אותם תוספים. דרך האינטגרציה של התוסף, פייסבוק מקבלת את המידע על כך שביקשת להתחבר לדף המקביל באתר שלנו. אם אתה מחובר לחשבון הפייסבוק שלך בזמן שאתה גולש באתר שלנו, ביכולתה של פייסבוק לשייך את הביקור לחשבון זה. בזמן האינטראקציה שלך עם תוספים, למשל על ידי שימוש בכפתור ה"לייק" או פרסום תגובה, מידע אודות פעילות זו יועבר ישירות לפייסבוק ויאוחסן שם. אם ברצונך למנוע העברת נתונים זו, עלייך להתנתק מחשבון הפייסבוק שלך לפני שאתה מבקר באתר שלנו. לעניין מטרת איסוף הנתונים והיקפו והמשך עיבוד הנתונים והשימוש אשר נעשה בהם על ידי פייסבוק, ובדבר זכויותיך בהקשר זה ואפשרויות ההגדרה אשר עומדות לרשותך כדי להגן על פרטיותך, ראה הצהרת הפרטיות של פייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/about/privacy.

 

לינקדאין

 

אנו עושים שימוש בתוסף המסופק על ידי לינקדאין ("לינקדאין"). ניתן לזהות תוסף זה באמצעות הלוגו של לינקדאין בכפתור השיתוף. כשאתה מתחבר לדף באתר שלנו באמצעות כפתור זה, הדפדפן שלך ייצור חיבור ישיר עם השרתים של לינקדאין, ולינקדאין תקבל את המידע שאתה וכתובת ה-IP שלך ביקרתם באתר. אם אתה מחובר לחשבון הלינקדאין שלך כשאתה לוחץ על כפתור השיתוף של לינקדאין, ביכולתה של לינקדאין לשייך את הביקור לחשבון זה. אין לנו השפעה על היקף או תוכן המידע אשר נאסף על ידי לינקדאין באמצעות תוסף זה. לפרטים בדבר מטרת איסוף הנתונים והיקפו, המשך עיבוד הנתונים והשימוש אשר נעשה בהם על ידי לינקדאין, ובדבר זכויותיך בהקשר זה ואפשרויות ההגדרה אשר עומדות לרשותך כדי להגן על פרטיותך, ראה הצהרת הפרטיות של לינקדאין.

 

טוויטר

 

אתר זה עושה שימוש בכפתורים של טוויטר ("טוויטר"). ניתן לזהות תוסף זה באמצעות הלוגו של טוויטר או המילים "טוויטר" או “tweet” בין היתר, הכפתורים של טוויטר מאפשרים שיתוף של טקסט או דף מאתר זה בטוויטר. כאשר אתה מתחבר לדף באתר שלנו באמצעות כפתור זה, הדפדפן שלך ייצור חיבור ישיר עם השרתים של טוויטר ותוכן הכפתור יועבר לדפדפן שלך, שישלב אותו בתוך האתר. אין לנו השפעה על היקף או תוכן המידע אשר נאסף על ידי טוויטר דרך השימוש בכפתורים אלה. על פי מידע שפורסם על ידי טוויטר, נתוני יומן מתועדים/נתוני לוג כגון כתובת ה-IP שלך, האתר בו ביקרת קודם לכן וכיו"ב, יועברו כעת לטוויטר. לפרטים נוספים בנושא זה, ראה הצהרת הפרטיות של טוויטר בכתובת http://twitter.com/privacy.

 

גוגל אנליטיקס

 

אנו עושים שימוש בגוגל אנליטיקס, מערכת איסוף וניתוח נתוני גלישה לאתרים מבית גוגל ("גוגל"). גוגל אנליטיקס משתמשת ב-cookies כדי לסייע לנו לנתח את האופן שבו משתמשים עושים שימוש באתר. באמצעות האינטגרציה של התוסף, גוגל מקבלת את המידע שביקרת בדף המקביל באתר שלנו. המידע המופק על ידי ה- cookieאודות השימוש שלך באתר יועבר לגוגל ויאוחסן על ידה. הנך רשאי לסרב לשימוש ב- cookiesולבחור להשבית את המעקב על ידי גוגל אנליטיקס, בתוקף מעתה ואילך, על ידי הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן של גוגל אנליטיקס לביטול שליחת מידע  opt-out) (browser עבור הדפדפן העדכני שלך: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

מידע נוסף

 

אבטחת מידע, העברה באמצעות האינטרנט

 

אנו מחויבים לשמירה על המידע האישי שלך. אולם, אין אפשרות להבטיח אבטחה מוחלטת של מידע אישי. במקרה של חששות כלשהם שחשבון ה-My ADAMA שלך או המידע האישי שלך חשופים לסיכון, למשל, אם מישהו עשה שימוש בחשבון שלך, עליך ליצור עמנו קשר מיד.

 

הגנה על קטינים

 

אין אנו אוספים, מעבדים או מגלים ביודעין מידע אישי מאת קטינים מתחת לגיל 16, ללא קבלת הסכמה מראש מאת הוריהם או מאדם בעל אחריות הורית.

 

חוקים ורגולציה מקומית

 

מדיניות פרטיות זו נועדה לקיים את חוקי ותקנות הפרטיות החלים בכל מדינה שממנה נאסף מידע אישי. ככל שהחוקים במדינה מסוימת אוסרים עלינו שימוש ושיתוף במידע אישי כמתואר במדיניות פרטיות זו, מדיניות הפרטיות והפרקטיקות שלנו ייחשבו כמי שתוקנו על מנת שיעלו בקנה אחד עם החוקים המקומיים האמורים.

 

פרטי קשר

 

במקרה של שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך להפעיל את זכויותיך, נא לפנות לממונה על הגנת הפרטיות שלנו בכתובת privacy.officer@adama.com