צ'קמייט עש התפוח המדומה

תכשיר המבוסס על מיקרו קפסולות פולימריות, המכילות פרומון, בתרחיף מימי להפרעת זיווג עש התפוח המדומה

מזיקים עיקריים

  • עש התפוח המדומה

חומר פעיל

E-8-Dodecen-1-yl acetate
Z-8-Dodecen-1-yl acetate

אבוקדו

הדרים

רימון