אופטירול

מושכן ללכידת טריפסים בבתי צמיחה

Optiroll big
Optiroll brochure