Par drošu AAL lietošanu

25.04.2018.

Koncentrēta  un atraktīvi animēta informācija par atbildīgu un drošu AAL lietošanu.

Šī filmiņa demonstrē, kā droši un pareizi un atbildīgi strādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem (AAL), lai nenodarītu kaitējumu sev, līdzcilvēkiem un apkārtējai videi.

https://www.youtube.com/watch?v=o2bBKnqmb3U