Sultan 500 SC

Onkruidbestrijdingsmiddel in koolzaad en boomkwekerijgewassen

Sultan adama

Boomkwekerijgewassen

Dosering: 1 - 3 L/ha toepassen tussen het gewas, tegen onkruiden.

Maximaal 1 toepassing met 12 maanden.

Dosering afhankelijk van de grondsoort.

Toegelaten in de onbedekte teelt.

Indien er nog geen ervaring met Sultan 500 SC is opgedaan, geldt dat voor boomkwekerijgewassen aangeraden wordt om door een proefbespuiting vast te stellen of Sultan 500 SC door het gewas verdragen wordt.

Winterkoolzaad

Dosering: 2,5 - 3 L/ha, voor, rond of na opkomst tegen onkruiden, max. 1 toepassing per teeltcyclus.

1 - 1,5 L/ha voor en na opkomst tegen onkruiden, max. 2 toepassingen per teeltcyclus, min. 7 dagen interval tussen de toepassingen.

Dosering afhankelijk van grondsoort.

Werkzame stof

500 g/L metazachloor
Rac code: HRAC K3