Racer® 250 EC

RACER 250 EC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g/l.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniaku oraz w warzywach.

Substancja czynna

Flurochloridon