Základ ochrany viniča.

FOLPAN 80 WDG

Fungicíd na ochranu viniča a zemiakov proti hubovým chorobám.

Folpan 80 WDG - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • peronospóra viniča

  • biela hniloba

  • pleseň zemiakov

  • vedľajší účinok na červenú spálu

  • vedľajší účinok na čiernu škvrnitosť

  • vedľajší účinok na pleseň sivú

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • použiteľný počas celej sezóny
  • nenahraditeľný do antirezistentných postrekových sledov
  • najpredávanejšia účinná látka v ochrane viniča
  • výborný TM partner pre iné fungicídy pre rozšírenie účinku proti iným chorobám viniča

Pôsobenie

Folpan 80 WDG je kontaktný fungicíd s protektívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Zasahuje do procesu respirácie, permeability bunkovej steny a delenia buniek húb. Pri používaní prípravku nevzniká rezistencia chorôb na folpet.
 
Dávka vody: 800 – 1000 l/ha, vinič 400 – 600 l/ha, zemiaky
 
Balenie: 1 kg, 5 kg
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Folpan 80 WDG - Odporučenie pre aplikáciu

Vinič

Vinič hroznorodý ošetrujte proti peronospóre a bielej hnilobe podľa signalizácie 1 – 2x pred jeho kvitnutím. Po odkvitnutí v intervaloch 7 – 10 dní podľa infekčného tlaku a signalizácie. Prípravok Folpan 80 WDG má významný vedľajší účinok na červenú spálu, čiernu škvrnitosť a pleseň sivú. Pri poškodení viniča ľadovcom, do 24 hodín aplikujte 2 kg/ha Folpan 80 WDG, čím zabránite rozvoju tzv. ranových patogénov. Do postrekovej tekutiny zvlášť v období bohatom na dažde, pridajte 0,3 – 0,5 l/ha Agrovital-u, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu, zníži úlet postreku a zaistí dlhodobejšie ochranné krytie (9 - 12 dní).
 
Poznámka
1) prípravok sa používa v termínoch zhodných s preventívnymi postrekmi klasických kontaktných fungicídov. Pred kvetom podľa signalizácie 1 – 2 krát, po odkvete podľa signalizácie a infekčného tlaku v intervale 7 – 10 dní.
2) preventívne ošetrenie, alebo pri slabom infekčnom tlaku, podľa priebehu počasia v intervale 7 – 10 dní.

Kontaktný fungicíd Folpan 80 WDG obsahuje svetovo najpoužívanejšiu účinnú látku v ochrane viniča - folpet. Prináša rýchlu a ekonomickú ochranu proti peronospóre viniča a bielej hnilobe viniča s významným vedľajším účinok na červenú spálu, čiernu škvrnitosť a pleseň sivú.

NENAHRADITEĽNÁ SÚČASŤ ANTIREZISTENTNEJ STRATÉGIE VO VAŠOM VINOHRADE.

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinku je pridanie pomocnej látky Rollwet v dávke 0,1 - 0,4 l/ha.

Rollwet - titulka

Náš tip: Pri poškodení viniča ľadovcom, do 24 hodín aplikujte 2 kg/ha Folpan 80 WDG, čím zabránite rozvoju tzv. ranových patogénov.

Folpan 80 WDG - ľadovec

Účinná látka

80 % folpet