Plodinová technológia - REPA CUKROVÁ

Repa cukrová- plodinová technológia