Plodinová technológia

Repa cukrová- plodinová technológia