Zacielené na múčnatku.

LEANDER

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ochranu pšenice ozimnej a jačmeňa jarného proti múčnatke trávovej.

Leander - špecialista na múčnatku

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • múčnatka trávová

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • špecialista na múčnatku trávovú s výrazným STOP efektom
  • preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
  • pôsobenie aj za nižších teplôt, výhoda použitia pri striedaní nízkych a vyšších teplôt
  • flexibilné dávkovanie podľa stupňa rozvoja choroby
  • výrazný synergický efekt s azolmi, posilnenie účinku proti iným chorobám obilnín
  • rýchly príjem účinnej látky do rastlín (už do 1 hodiny prevažná časť účinnej látky)
  • široká miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a regulátormi rastu

Pôsobenie

Prípravok Leander je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok obsahuje účinnú látku fenpropidin zo skupiny morfolínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách buniek hubových patogénov. Mechanizmus účinku je odlišný od azolov. Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Pre zabránenie vzniku
rezistencie patogénov voči účinnej látke sa odporúča striedať Leander s prípravkami s odlišným mechanizmom účinku alebo používať TM zmesi, napr. s azolmi.
 

Spektrum účinku

Leander pôsobí proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), v TM s prípravkami Bumper 25 EC, Bumper Super, Mirage 45 EC a Mirador Forte, Amistar Xtra rozširuje spektrum účinku o hrdze (Puccinia spp. alebo P.hordei a P.striiformis), septórie (Septoria spp.), rynchospóriovú škvrnitosť (Rhynchosporium secalis) a hnedú škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres). Doba účinnosti prípravku je 3-4 týždne po aplikácii.
 
Dávka vody: 250–400 l/ha
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Leander - Odporučenie pre aplikáciu

Obilniny

Prípravok aplikujte od fázy začiatku predlžovacieho rastu až po plné klasenie obilnín (BBCH 30 – 55), v závislosti od výskytu a intenzity chorôb, v dávke 0,75 l/ha sólo alebo 0,4 l/ha v TM s azolovými prípravkami, s ktorými vykazuje synergický efekt a posilňuje ich účinok na ďalšie choroby. Leander je predovšetkým špecialista na múčnatku trávovú. Výhodou prípravku je možnosť skoršieho nasadenia pri nižších teplotách, keď potenciál azolových prípravkov nie je ešte využitý. 
 
Prednostné využitie nájde prípravok v sťažených podmienkach (pokročilé štádium choroby, nízke teploty, citlivá odroda, striedanie tepla a chladu). Je možné počkať až na prvý výskyt chorôb. V závislosti od stupňa rozvoja choroby je možné dávkovať prípravok flexibilne, často pri slabšej intenzite choroby postačuje nižšia dávka 0,5-0,6 l/ha. TM s azolmi a prochlorazom(Bumper 25 EC, Bumper Super, Mirage 45 EC, Mirador Forte) posilňuje účinok oboch partnerov proti listovým chorobám, napr. septória plevová, hrdza plevová u pšenice či hnedej škvrnitosti a rhynchospóriovej škvrnitosti u jačmeňa.

Leander je morfolínový fungicíd zaručujúci preventívny, kuratívny a naviac eradikatívny účinok proti múčnatke s rýchlym a silným STOP efektom. Výhodou je možnosť použitia aj pri nižších teplotách a presné prispôsobenie dávky podľa štádia rozvoja choroby.

MÚČNATKA POD KONTROLOU !

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie efektivity ošetrenia je pridanie špeciálnej pomocnej látky Velocity v dávke 0,2 - 0,5 l/ha.

Velocity - titulka

Praktické možnosti aplikácie: Výrazný synergický účinok morfolínového fungicídu Leander v kombinácii: Bumper 25 EC 0,5 l/ha + Leander 0,4 l/ha.

Účinná látka

750 g/l fenpropidin