Základný kontaktný fungicíd proti chrastavitosti.

MERPAN 80 WDG

Fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na ochranu jadrovín proti chrastavitosti.

Merpan 80 WDG - titulka

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • najpoužívanejší kontaktný fungicíd v ovocinárstve
  • nenahraditeľný v TM so systémovými fungicídmi – zabraňuje vzniku rezistencie 
  • obmedzuje výskyt skladových chorôb

Pôsobenie

Merpan 80 WDG je kontaktný fungicíd s protektívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Technicky patrí medzi fungicídy s najširším spektrom účinku.
 
Dávka vody: 800 – 1000 l/ha
 
Balenie: 1 kg, 5 kg
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • chrastavitosť jabloní

  • vedľajší účinok na skladové choroby

Odporúčanie pre aplikáciu

Merpan 80 WDG - Odporučenie pre aplikáciu

Jadroviny

Prípravok Merpan 80 WDG aplikujte: 2 – 3x pred kvitnutím, od fenologickej fázy „myšieho uška“, ďalšie ošetrenie robte podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v intervaloch 5 –10 dní, podľa signalizácie najneskôr do 72 hodín od začiatku klíčenia spór húb. Ošetrenie jabloní v septembri, cca mesiac pred zberom, výrazne obmedzuje výskyt chorôb skladovaného ovocia (moníliová, penicíliová, gleospóriová hniloba a chrastavitosť) a znižuje infekčný tlak chorôb v nasledujúcej sezóne. Do postrekovej kvapaliny, zvlášť v období bohatom na dažde, pridajte 0,25 – 0,5 l/ha Agrovital-u, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu, zníži úlet postreku a zaistí dlhodobejšie ochranné krytie.

Kôstkoviny

Merpan 80 WDG má výbornú účinnosť aj proti kučeravosti broskýň, hnedej škvrnitosti listov marhúľ, dierkovitosti listov čerešní a monilióze kôstkovín. Prípravok aplikujte preventívne podľa signalizácie v dávke 2 kg/ha.

Registrácie kontaktného fungicídu Merpan 80 WDG majú vo svete obrovské množstvo indikácií proti množstvu chorôb. Jeho širokospektrálny účinok oceňujú pestovatelia ovocia, zeleniny aj okrasných rastlín. V ovocinárstve je nezastupiteľný v programoch úspešnej kontroly chrastavitosti.

NENAHRADITEĽNÁ SÚČASŤ ANTIREZISTENTNEJ STRATÉGIE VO VAŠOM SADE.

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinku je pridanie pomocnej látky Rollwet v dávke 0,1 - 0,4 l/ha.

Rollwet - titulka

Náš tip: Pri poškodení viniča ľadovcom, do 24 hodín aplikujte 2 kg/ha Merpan 80 WDG, čím zabránite rozvoju tzv. ranových patogénov.

Folpan 80 WDG - ľadovec

Účinná látka

80 % captan