Pre zdravý a odolný vinič.

MOMENTUM TRIO

Trojzložkový, kombinovaný fungicíd s lokálne systémovým a systémovým, kontaktným účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča vo forme vodou dispergovateľných granúl.

Momentum Trio - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • peronospóra viniča

 • vedľajší účinok na bielu hnilobu

 • vedľajší účinok na červenú spálu

 • vedľajší účinok na čiernu škvrnitosť

 • vedľajší účinok na pleseň sivú

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • unikátna 3-kombinácia účinných látok, troch odlišných mechanizmov účinku
 • preventívny a kuratívny účinok
 • fosetyl-Al rozvádzaný xylémom a floémom zaisťuje dokonalú ochranu nezasiahnutých častí vrátane nových prírastkov
 • fosetyl-Al naviac indukuje rezistentnú odpoveď rastlín (produkciou fytoalexínov) na už prebiehajúce infekcie v rastline
 • kontaktné (protektívne), systémové a translaminárne pôsobenie
 • rýchly príjem fosetylu-Al a cymoxanil-u už v priebehu 30 min. po aplikácii sa uplatní najlepšie v období aktívneho rastu a daždivom počasí
 • redukuje výskyt bielej hniloby, červenej spály, čiernej škvrnitosti viniča, plesne sivej
 • folpet utvára robustný antirezistentný charakter prípravku

Pôsobenie

Prípravok Momentum Trio je trojzložkový kombinovaný fungicíd s lokálne systémovým, systémovým, kontaktným (protektívnym) a kuratívnym účinkom na báze účinných látok fosetyl-Al, folpet a cymoxanil. 
Fosetyl-Al je systémová účinná látka zo skupiny ethylfosfonátov. Preventívne aplikovaný priamo inhibuje klíčenie spór a prenikanie patogéna do rastlinných pletív. Pri zásahu v neskorších vývojových štádiách choroby obmedzuje rozvoj mycélia a sporuláciu. Navyše je fosetyl-Al schopný indukovať rezistentnú odpoveď rastlín na už prebiehajúce infekcie v rastline. Akropetálny a bazipetálny transport v rastline zaisťuje dokonalú ochranu nezasiahnutých častí vrátane nových prírastkov. Optimálne je využitie fosetylu-Al do preventívnych ošetrení v období aktívneho rastu. 
Cymoxanil patrí do chemickej skupiny acylmočovín pôsobí predovšetkým lokálne-systémovo, z časti kontaktne, čím zaisťuje preventívny a kuratívny účinok krátko po infekcii. Účinná látka do listov rýchlo penetruje a následne je translaminárne rozvádzaná naprieč listom. Cymoxanil preukazuje niekoľko spôsobov účinku, medzi ktoré patrí, inhibícia syntézy nukleových kyselín, znižuje permeabilitu bunkových membrán, obmedzuje dýchanie a narušuje syntézu serínu, glycínu a cystidínu. To následne vedie k inhibícii rastu mycélia, redukcii sporulácie a klíčenia spór. Rýchly príjem a transport cymoxanilu na ošetrených rastlinách zaisťuje vysoký účinok i v daždivom období. 
Folpet je kontaktná účinná látka patriaca do skupiny ftalimidov a má mnohostrannú aktivitu s preventívnym účinkom. Jeho mechanizmus účinku spočíva v inhibícii delenia buniek, dýchania buniek a tvorby bunkových stien cieľových patogénov. Je významnou zložkou antirezistentných programov.
 

Spektrum účinku

Účinkuje proti hubám z triedy Oomycetes: Plasmopara spp., Peronospora spp., Phytophthora spp., Pythium spp.). Primárne je prípravok určený proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola), avšak jeho použitie zároveň redukuje výskyt červenej spály
viniča (Pseudopeziza tracheiphila), čiernej škvrnitosti viniča (Phomopsis viticola), bielej hniloby viniča (Metasphaeria diplodiella) a plesnesivej (Botrytis cinerea).
 

Miešateľnosť

V prípade použitia zmesí prípravkov nie je možné miešať ich koncentráty, prípravky lejte do nádrže oddelene. Rovnako neodporúčame miešať koncentráty prípravkov priamo s adjuvantmi.
 
Dávka vody: 100–1000 l/ha
 
Balenie: 1 kg, 5 kg, 20 kg
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Momentum Trio - Odporučenie pre aplikáciu

Vinič

Dávku prípravku prispôsobte rastovej fáze viniča a použitej dávke vody, pričom dodržte koncentráciu 0,3%
 
• prednostne aplikujte preventívne v intervale 10–14 dní
• antisporulačný účinok do 3–4 dní po vzniku infekcie
• kuratívne zásahy využívajte len v nevyhnutných prípadoch, interval skráťte na 8 - 10 dní a používajte plnú dávku 3,0 kg/ha

Fungicíd Momentum Trio je povolený do Integrovanej produkcie viniča. 

Momentum Trio je nový trojzložkový kombinovaný fungicíd proti peronospóre, redukujúci zároveň výskyt bielej hniloby, červenej spály, čiernej škvrnitosti viniča a plesne sivej. Vo viniči stimuluje obranné reakcie, ktoré chránia pred ďalšími infekciami. Preukázateľne zvyšuje tvorbu prospešných fytoalexínov a resveratrolu.

PREČO SI HO VYBRAŤ DO SVOJHO VINOHRADU?

Momentum Trio - inzerát
 • v rastlinách stimuluje obranné reakcie, ktoré podporujú ich odolnosť k následným infekciám
 • preukazne zvyšuje obsah prospešných fytoalexínov a resveratrolu
 • vzhľadom k nízkemu riziku rezistencie a bezpečnosti pre včely a dravého roztoča možno aplikovať až 6 x za vegetačné obdobie

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie efektivity ošetrenia je pridanie špeciálnej pomocnej látky Velocity v dávke 0,2 - 0,5 l/ha.

Velocity - titulka

Využite široké aplikačné okno prípravku Momentum Trio od BBCH 16 – 85 t.j. od fázy 6 listu do fázy zamäkania bobúľ. Aplikujte však hlavne v období najsilnejšieho infekčného tlaku, po odkvitnutí a v čase intenzívneho rastu viniča.

Účinná látka

fosetyl-Al 500 g/kg + cymoxanil 40 g/kg + folpet 250 g/kg