Najrýchlejšie pôsobiaci graminicíd.

AGIL 100 EC

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

Agil 100 EC - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • pýr plazivý

 • cirok alepský

 • psinček výbežkatý

 • ježatka

 • psiarka roľná

 • metlička obyčajná

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • výborný účinok proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám
 • nízke aplikačné dávky
 • veľmi priaznivý pomer ceny a účinku prípravku
 • najrýchlejší účinok medzi graminicídmi
 • dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
 • účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy

Pôsobenie prípravku

Agil 100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a systémovo rozvádza do stoniek, koreňov a odnoží. Buriny zasiahnuté prípravkom už dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj.
Agil 100 EC obsahuje zmáčadlo.
 

Spektrum účinku

Jednoročné trávovité buriny:
Bary, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty, ježatka, jačmeň, lipnica, mätonoh, metlička obyčajná, ovos, psiarka roľná, prstovka krvavá, proso, stoklas.
 
Trváce trávovité buriny:
Cirok alepský, pýr obyčajný, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, smlz kroviskový.
 
Pri postupnom vzchádzaní výmrvu, ku ktorému dochádza vplyvom suchého počasia alebo pri minimalizačných technológiách, je vhodná DA prípravku. V tomto prípade odporúčame v prvej dávke aplikovať 0,35 l/ha v čase, keď má výmrv 3 listy a druhú aplikáciu v rovnakej dávke po vzídení ďalšej vlny výmrvu, ku ktorému dochádza v závislosti od vlhkosti, spravidla 2 až 3 týždnepo prvej aplikácii.
 

Upozornenie

Zákaz použitia v PHO2. Na sóji, slnečnici alebo zemiakoch pri použití vyšších dávok herbicídu sa môžu na ošetrovaných listoch príležitostne vyskytnúť chlorotické škvrny. Tieto symptómy však rýchlo miznú a nemajú žiaden vplyv na ďalší rast, úrodu alebo kvalitu. Agil 100 EC je miešateľný s rôznymi fungicídmi, insekticídmi a herbicídmi. Pokiaľ je Agil 100 EC používaný v rámci postrekového sledu, musí byť dodržaný medzi aplikáciou iného herbícídu a Agil-u 100 EC interval najmenej 3 dni.
 
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Agil 100 EC - Odporučenie pre aplikáciu

Poľné plodiny

Agil 100 EC používajte ako postemergentný herbicíd a môžete ho aplikovať nezávisle od rastovej fázy plodiny. Aplikáciu robte na vzídené buriny, a to nasledovne:
 
• pýr plazivý, cirok alepský a ostatné viacročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania, t.j. pri výške pýru cca 15 až 20 cm, cirok alepský cca 30 – 40 cm.
• ježatka kuria, moháre, proso, metlička obyčajná a iné jednoročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania.
• výmrv obilnín – 0,4 l/ha v rastovej fáze plne vyvinuteho 3. listu, pri plnom odnožovaní výmrvu 0,5 l/ha.

Lesné hospodárstvo

Agil 100 EC možno použiť bez nebezpečenstva fytotoxicity po celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. Trávy ošetrujte v rastovej fáze 2 – 3 pravých listov. Po postreku dodržte 3 týždne kultivačný pokoj.

Široká registrácia graminicídu Agil 100 EC ponúka veľmi rýchlu a bezpečnú účinnosť proti trávovitým burinám v kombinácii s absolútnou selektivitou k pestovaným plodinám.

AGIL 100 EC JE MIEŠATEĽNÝ V TM S HERBICÍDMI UŽ AJ V TECHNOLÓGII PESTOVANIA SLNEČNICE EXPRESS SUN V NOVÝCH HYBRIDOCH SLNEČNICE. O KONKRÉTNYCH HYBRIDOCH SA INFORMUJTE U DODÁVATEĽOV OSÍV.

Agil 100 EC - inzerát

Účinná látka

100 g/l propaquizafop