Základ herbicídnej ochrany cukrovej repy.

GOLTIX GOLD

Nový selektívny PRE a POST herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie lipnice ročnej a jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Goltix Gold - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • mrlík biely

 • rumančeky

 • hviezdica prostredná

 • láskavce

 • konopnica napuchnutá

 • metlička obyčajná

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • širokospektrálny účinok
 • najselektívnejší herbicíd v cukrovej repe
 • flexibilný termín použitia (PPI, PRE, EPOST aj POST)
 • listový aj pôdny účinok, pôsobí na vzídené aj vzchádzajúce buriny
 • dlhodobý pôdny účinok

Pôsobenie prípravku

Goltix Gold brzdí v citlivých rastlinách fotosyntézu. Herbicídny účinok je najlepší vo fáze klíčnych listov až prvého páru pravých listov burín.
 

Spektrum účinku

Citlivé buriny
Fialky, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lipnica ročná, lobody, ľulok čierny, mrlíky, metlička obyčajná, peniažtek roľný, reďkev ohnicová, repka výmrv, rumany, rumančeky, veroniky, zemedym lekársky.
 
Stredne citlivé buriny
Bažanka ročná, drchnička roľná, horčiak obyčajný, láskavec ohnutý, nevädza poľná, stavikrv vtáčí, tetucha kozia, pŕhľava malá, žltnica drobnokvetá.
 

Selektivita

Aj keď je Goltix Gold vysoko selektívny cukrovej repe, pri TM s kombinovanými prípravkami dodržujte zásady platné pre ich aplikáciu.
 
Dávka vody: predsejbová a preemergentná aplikácia 300–400 l/ha, postemergentná aplikácia 100–200 l/ha
 
Balenie: 5 l, 10 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Repa cukrová, repa kŕmna

V oblastiach, alebo rokoch s dostatočnými zrážkami sa často používa PRE aplikácia prípravku Goltix Gold, ktorá zaisťuje bezburinový stav cukrovej repy od úplného začiatku. V takýchto podmienkach sa často stáva, že v dôsledku dažďov sa nemôže urobiť v optimálnom termíne POST aplikácia a buriny prerastú. To je aj dôvod, prečo v niektorých podmienkach je PRE aplikácia základným herbicídnym ošetrením, po ktorom nasledujú podľa potreby POST aplikácie.
Pre podporu reziduálneho účinku pridajte pomocnú látku Grounded v dávke 0,2 - 0,4 l/ha. Nižšiu dávku voľte na pôdach ťažkých a vyššiu na ľahkých pôdach.

Goltix GOLD je nová formulácia metamitronu s ešte dlhším reziduálnym účinkom, ktorý je repou veľmi dobre znášaný. Predpokladom dobrého účinku pri PRE aplikácii je dostatočná pôdna vlhkosť.

PRI PREHLIADKACH PORASTOV CUKROVEJ REPY JE UŽ PRI POHĽADE „Z AUTA“ VIDIEŤ, KTO POUŽÍVA V OCHRANE GOLTIX GOLD. :) NEOCENITEĽNÝ POMOCNÍK V OCHRANE V ČASE, KEĎ SA KVÔLI VETRU A DAŽĎU NEVIETE DOSTAŤ NA POLE.

Goltix Gold - inzerát

OPTIMAL SYSTÉM: BELVEDERE EXTRA + GOLTIX GOLD + VELOCITY T1 – T3: 1,25 + 1-1,5 l + 0,3 l/ha

Belvedere Extra- inzerát

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie bezpečnosti ošetrených plodín je použitie pôdnej pomocnej látky Grounded v dávke 0,2 - 0,4 l/ha.

Grounded - pomocná látka

Účinná látka

700 g/l metamitron