Flexibilný TM partner

LEGATO 500 SC

Selektívny herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme dispergovateľného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou určený na preemergentné a postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.

Legato 500 SC - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • fialky

  • veroniky

  • hviezdica prostredná

  • stavikrv vtáčí

  • drchnička roľná

  • lipkavec

Ochrana rastlín

Výhody použitia 
  • kontaktný účinok a reziduálne pôsobenie
  • účinok aj na rezistentné buriny spodného poschodia
  • výhodný TM-partner
  • široké aplikačné okno a spektrum účinku
Pôsobenie 
Legato 500 SC je selektívny herbicíd na PRE a POST aplikáciu na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimnom jačmeni, ozimnej pšenici, raži a tritikale.
Prípravok poskytuje kontaktnú aj reziduálnu účinnosť s dĺžkou trvania do 8 týždňov, za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok. Diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Účinná látka je prijímaná prostredníctvom hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a vegetatívnych rozmnožovacích orgánov, sčasti koreňmi. Citlivé buriny klíčia, bezprostredne po vzídení sa na nich prejavuje chloróza, ktorá sa rýchlo rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú. Pri PRE aplikácii vytvára Legato 500 SC na povrchu pôdy po aktivácii zrážkami tenký film, ktorý ničí klíčiace buriny. Pri POST aplikácii preniká do rastlín listami  a hromadí sa v pletivách. 
 
Spektrum účinku
Citlivé buriny pri sólo aplikácii
fialka roľná, hviezdica prostredná, veroniky, stavikrv vtáčí
 
Stredne citlivé buriny pri sólo aplikácii
drchnička roľná, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý
 
Citlivé buriny v odporúčaných TM kombináciách
fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak obyčajný, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, mak vlčí, metlička obyčajná, mrlík biely, nevädza poľná, parumanček nevoňavý,  peniažtek roľný, psiarka roľná, úhorník liečivý, veroniky, výmrv repky olejnej, zemedym lekársky
 
Stredne citlivé buriny v odporúčaných TM kombináciách
pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, stavikrv vtáčí
 
Odporučenie pre aplikáciu
Pri dodržaní odporúčaných dávok nevzniká riziko fytotoxicity. Neaplikujte v prípade, keď sa do 4 hodín po aplikácii očakávajú výdatnejšie zrážky.  V prípade nutnosti likvidácie porastu v dôsledku zlého vzídenia alebo poškodenia, pôda ošetrená prípravkom Legato 500 SC na jeseň môže byť  opätovne osiata pšenicou ozimnou priamo bez obmedzenia, po orbe jačmeň ozimný. Na jar po spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmedzenia. V normálnej rotácii plodín je možná sejba po dôkladnej príprave pôdy bez obmedzenia.
Neošetrujte porasty s podsevom ďatelinovín. Porast neodporúčame valcovať alebo brániť 15 dní pred alebo po POST-ošetrení. 
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Legato 500 SC - Odporučenie pre aplikáciu

Pšenica ozimná, Jačmeň ozimný, Raž, Tritikale

Plodiny ošetrujte PRE (BBCH 00 - 09) alebo POST, od štádia vzchádzania do konca odnožovania (BBCH 09 – 29) obilniny. Prípravok aplikujte v skorej rastovej fáze cieľových citlivých burín (BBCH 10 – 13), t.j. klíčnych listov až troch pravých listov.  Najlepšiu účinnosť prípravku je možné dosiahnuť pri aplikácii na aktívne rastúce buriny v skorom rastovom štádiu na jeseň alebo skoro na jar. PRE-ošetrenie sa odporúča ošetrovať na plochách s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Na ľahkých a kamenitých pôdach je lepšie prípravok aplikovať na jeseň POST. Pri POST aplikácii sa neodporúča ošetrovať poškodené nedostatočne hlboko zasiate obilniny (hĺbka aspoň 25 mm), prípadne porasty v zlom vegetačnom stave (stres, mráz, sucho, podmáčanie).

Novinka

Legato 500 SC

Zaujímavou možnosťou ako obmedziť nežiaduci úlet postrekovej kvapaliny na necieľové plochy, predĺžiť a zvýšiť účinok prípravku na problematické buriny, znížiť splavovanie účinných látok do spodných vôd je jeho tank-mix so špeciálnym pôdnym zmáčadlom Grounded.

Grounded - titulka

Účinná látka

500 g/l diflufenican