Špecialista na trávy v kukurici a ideálny partner pre Sulcotrek a Pegas. 

NICOGAN 40 OD

Selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie na báze oleja určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Nicogan 40 OD - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • pýr plazivý

  • cirok alepský

  • psinček výbežkatý

  • ježatka

  • psiarka roľná

  • metlička obyčajná

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • výborný účinok proti pýru plazivému a jednoročným trávovitým burinám
  • účinný proti mnohým dvojklíčnolistovým burinám
  • TM s prípravkom Pegas rieši celé spektrum jedno a dvojklíčnolistových burín
  • možnosť aplikácie až do 8. listu kukurice

Pôsobenie prípravku

Prípravok Nicogan 40 OD účinkuje systémovo. Prijímaný je prostredníctvom listov a koreňov s rýchlou translokáciou do pletív, kde inhibuje delenie buniek a následne ďalší rast burín. Prvé príznaky účinku prípravku sa prejavujú už 1 – 2 týždne po aplikácii. Krátko po ošetrení buriny zastavujú rast, menia farbu a odumierajú. Prienik účinnej látky do rastliny je veľmi rýchly, dážď 2-4 hod. po aplikácii neznižuje jeho účinok.
 

Spektrum účinku

Citlivé buriny v dávke 1 l/ha
ježatka kuria, lipnica ročná, mohár zelený, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fi alka roľná, peniažtek roľný, zemedym lekársky, hluchavky, mlieč zelinný.
 
Stredne citlivé buriny v dávke 1 l/ha
pýr plazivý, cirok alepský, bažanka ročná, lipkavec obyčajný.
 
Citlivé buriny v dávke 1,5 l/ha
pýr plazivý, proso spp., cirok alepský, durman obyčajný, bažanka ročná, čistec roľný, lipkavec obyčajný.
 
Stredne citlivé buriny v dávke 1,5 l/ha
mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, ambrózia palinolistá.
 

Upozornenie

Prípravok Nicogan 40 OD neaplikujte na porasty ošetrené listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo skupiny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze bentazonu. Kvapalné listové hnojivá nie sú vhodné pre spoločnú aplikáciu s prípravkom Nicogan 40 OD. Ako následné plodiny môžu byť pestované: ozimné obilniny 4 mesiace po ošetrení, jarné obilniny 8 mesiacov po ošetrení, ostatné plodiny 10 mesiacov po ošetrení. Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.
 
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Prípravok Nicogan 40 OD aplikujte v období aktívneho rastu burín v štádiu 2-8 listov kukurice (BBCH 12-18). Optimálny termín pre aplikáciu proti jednoročným trávovitým burinám je štádium 3-4 listov a proti dvojklíčnolistovým burinám štádium 2-4 listov. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených cca 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Cirok alepský (vzchádzajúci z podzemkov) je najcitlivejší pri výške cca 30 cm. Ideálnym TM partnerom pre Nicogan 40 OD je Pegas v dávke 0,6-0,8 l/ha, ktorý zabezpečí účinok na pichliač roľný, ambróziu palinolistú, lobody, stavikrv vtáčí, ľuľok čierny a výrazne potláča pupenec roľný. Herbicídny účinok môže byť zoslabený v prípade, že Nicogan 40 OD aplikujete za chladného alebo dlhodobejšieho suchého počasia, či na zoslabený porast kukurice vplyvom nevhodných pôdnych podmienok alebo zlou výživou. Ošetrenie kukurice prípravkom Nicogan 40 OD odporúčame maximálne 1× za sezónu.

Nicogan je herbicíd pre postemergentné ošetrenie kukurice. Obsahuje rokmi osvedčenú účinnú látku nicosulfuron, ktorá je zo skupiny sulfonylmočovín najšetrnejšia ku kukurici. Predstavuje logického partnera pre prípravok a Sulcotrek s ktorým spoločne ponúka kompletné riešenie burinného spektra kukuríc. Jednoducho. Spoľahlivo. Úsporne.

V TM S PRÍPRAVKOM SULCOTREK RIEŠI KOMPLETNÉ SPEKTRUM BURÍN V KUKURICI VRÁTANE JEŽATKY, MOHÁROV, CIROKU, PÝRU, LÁSKAVCOV, MRLÍKOV. DURMANU, PICHLIAČA, PODSLNEČNÍKA, LIPKAVCA... AJ ZA SUCHÝCH PODMIENOK.

Sulcotrek

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinku v zhoršených poveternostných podmienkach (sucho, chlad, atď. je pridanie pomocnej látky Rollwet v dávke 0,1 - 0,4 l/ha.

Rollwet - titulka

Účinná látka

40 g/l nicosulfuron