Na krídlach prosperity.

PEGAS CEREAL

Nový širokospektrálny kombinovaný herbicíd pre postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu.

Pegas Cereal - titulka, na krídlach prosperity

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • durman obyčajný

 • horčiaky

 • láskavce

 • hviezdica prostredná

 • pohánkovec ovíjavý

 • pichliač roľný

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • výborný pomer ceny a účinku
 • spoľahlivé ničenie dvojklínolistových burín vrátane problematických (pichliač, lipkavec, rumančekovité)
 • široký aplikačný interval
 • rýchly príjem a transport v burinách,
 • zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvňujú účinok
 • výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami, napr. DAM 390, SAM a roztokom močoviny
 • po zbere ošetrovanej plodiny je výsev následnej plodiny bez obmedzenia

Pôsobenie prípravku

Prípravok Pegas Cereal pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (1–2 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a bylí a k farebným zmenám. Buriny hynú zvyčajne v rozmedzí 14–21 dní po aplikácii. Prípravok preniká do rastlín cez listy, účinné látky sú v rastline translokované.
 

Spektrum účinku

Ozimné obilniny:
Citlivé buriny: drchnička roľná, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, mak vlčí, mrlík biely, nevädza poľná, nezábudka roľná, ostrôžka poľná, pohánkovec ovíjavý, parumanček
nevoňavý, pŕhlica roľná, peniažtek roľný, rumanček diskovitý, ruman roľný, úhorník liečivý, vika vtáčia, vika štvorsemenná, výmrv slnečnice, výmrv repky
 
Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová, pakost nízky, pichliač roľný, sta veronika brečtanolistá, vikrv vtáčí, zemedym lekársky.
 
Odolné buriny: fialka roľná, pupenec roľný, veronika perzská.
 
Jarné obilniny:
Citlivé buriny: hviezdica prostredná, horčica roľná, horčiaky, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, mak vlčí, mrlík biely, nevädza poľná, nezábudka roľná, pakost nízky, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, štiavec tupolistý, vika vtáčia,
výmrv repky.
 
Stredne citlivé buriny: drobnosemä útle, konopnica napuchnutá, konopnica širokolistá, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá.
 
Odolné buriny: bolehlav škvrnitý, fialka roľná, hluchavka purpurová, pupenec roľný, stavikrv vtáčí, veronika perzská, zemedym lekársky.
 

Termín aplikácie

Dvojklíčnolistové buriny, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov.
 

Následné a náhradné plodiny

Vďaka rýchlemu rozkladu účinných látok prípravku Pegas Cereal je možné náhradné resp. následné plodiny vysievať bez obmedzenia.
 

Selektivita

Neaplikujte pri teplote vyššej ako +25°C! Sporadicky sa môžu objaviť slabé prejavy fytotoxicity, ktoré však rýchlo odznievajú a nemajú vplyv na ďalší vývoj obilnín. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty! Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ. Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.
 
Dávka vody: 200 - 400 l
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Obilniny bez podsevu

Optimálny aplikačný termín prípravku je od vytvorenia 3. listu (BBCH 13) až do vytvorenia 2. kolienka obilniny (BBCH 32). Herbicíd Pegas používajte v poraste ozimných obilnín bez podsevu v dávke 0,6 l/ha, v poraste jarných obilnín bez podsevu v dávke 0,5 l/ha. Prípravok Pegas je taktiež možné kombinovať s kvapalnými dusíkatými hnojivami (typu DAM 390), s prípravkami na báze isoproturonu, chlorotoluronu, s fungicídmi a insekticídmi.

Pegas Cereal predstavuje efektívne a cenovo výhodné riešenie kontroly veľmi širokého spektra dvojklíčnolistových burín so širokým aplikačným oknom.

NOVÁ FORMULÁCIA VYVINUTÁ ŠPECIÁLNE DO OBILNÍN.

Pegas Cereal - inzerát

Účinná látka

6,25 g/l florasulam + 300 g/l 2,4-D